Ανάδραση > Βιογραφικό Δημήτρη Α. Χρηστίδη

Βιογραφικό Δημήτρη Α. Χρηστίδη

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 Όνομα: Δημήτρης Α. Χρηστίδης
 Διεύθυνση: Άνω Λεχώνια Μαγνησίας, 37300
 Τηλέφωνο: 2428093636
 Fax: 2428093636
 e-mail: dimitri@relax-now.gr
 webpage: www.relax-now.gr
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΊδρυμαΠτυχίοΈτοςΤομέας
 York College of the City University of New York
(Κολέγιο της Υόρκης – Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Ν. Υόρκης – ΗΠΑ)
 B.A. 1982 Ψυχολογία (Γενική)
 New York University
(Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης – ΗΠΑ)
 M.A. 1983 Ψυχολογία (Κλινική)
 University of Miami
(Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι – ΗΠΑ)
 Ph.D. 1987 Ψυχοφυσιολογία (Behavioral Medicine)
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
 1ο Βραβείο
Μάιος 1989
 Γνωστικές / Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις στη διαχείριση του στρες (Cognitive / Behavioral Approaches to Stress Management). Christidis, D. A., Cramer, C., & O’Brian, K. (1989). “Tampa 4th Healing arts festival”. Tampa University and Tampa General Hospital. Tampa, U.S.A..
Καλύτερη Εργασία
 1o Βραβείο
Ιούλιος 2001
 Σχεδιασμός, κατασκευή και στάθμιση μηχανήματος ηλεκτροδερματικής βιοανατροφοδότησης (ΜΗΔΒ) και αλλαγές στην ηλεκτροδερματική δραστηριότητα (ΗΔΔ) ως αποτέλεσμα εκπαίδευσης σε τεχνικές χαλάρωσης (Design, implementation and standardization of an electrodermal resistance biofeedback devise (EDR-BD) and resulting changes in electrodermal activity (EDA) due to training in stress management techniques). Christidis, D. A., Kyriakou, E., Vezertzi, M., Komnidis, A. & Lazaridis, G. “1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοφυσιολογίας”, Θεσσαλονίκη.
Βραβείο “Βεργίνα” – Καλύτερη Επιστημονική Εργασία
 2o Βραβείο
Ιούλιος 2001
 Εκπαίδευση φοιτητών του ΑΠΘ σε τεχνικές διαχείρισης του στρες (Training Aristotle University Students in Stress Management Techniques). Χρηστίδης, Δ. Α., Ζαφείρη, Μ., Καλύβα, Ε., Μητσοπούλου, Χ., Ρόικου, Κ., και Φωτακοπούλου, Ο. (2001) “10 Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοφυσιολογίας”, Θεσσαλονίκη.
Καλύτερη αναρτημένη εργασία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • Διαχείριση του στρες (Stress management). Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. Η.Π.Α.
  Θερινή και Χειμερινή περίοδος 1984 – Εαρινή, Θερινή και Χειμερινή περίοδος 1985 & 1986
 • Η Ψυχολογία ως βιολογική και συμπεριφορική επιστήμη: Βασικές αρχές (General Principles of Psychology as a Biological and Behavioral Science).
  Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. Η.Π.Α.
  Εαρινή, Θερινή και Χειμερινή περίοδος 1985
 • Βιοανατροφοδότηση για πόνο, στρες και ευεξία (Biofeedback for Pain, Stress, and Wellness). Μετεκπαιδευτικό σεμιναριακό μάθημα. Πρόγραμμα Υγείας και Ευεξίας,
  Νοσοκομείο Ιατρών, Κόραλ Γκέιμπλς, Η.Π.Α.
  Χειμερινή περίοδος 1986
 • Νευροψυχολογία. Επιστημονικός Συνεργάτης (Π.Δ. 407). Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
  Χειμερινή περίοδος 1993, 1994, 1995 & 1996
 • Πειραματική Ψυχολογία. Επιστημονικός Συνεργάτης (Π.Δ. 407). Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
  Εαρινή περίοδος 1993, 1994, 1995 & 1996
 • Στοιχεία Ψυχολογίας. Απόφαση 21008/90 του Υπουργού Δικαιοσύνης. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού, Σχολή Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, Κορυδαλλός.
  Χειμερινή Περίοδος 1994
 • Υποστήριξη σεισμοπλήκτων. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομαρχία Κοζάνης και Νομαρχία Γρεβενών.
  Εαρινή περίοδος 1995
 • Εφαρμοσμένη Ψυχοφυσιολογία. Μεταπτυχιακό μάθημα προγραμμάτων της Σχολικής και της Κλινικής Ψυχολογίας, Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
  Χειμερινή Περίοδος 1996 και Εαρινή Περίοδος 1997
 • Ψυχοφυσιολογία των συναισθηματικών καταστάσεων. Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, Αθήνα.
  Διδακτική Περίοδος 1994, 1995, 1996 & 1997
 • Συμπεριφορική Ιατρική. Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, Αθήνα.
  Διδακτική Περίοδος 1994, 1995, 1996 & 1997
 • Νευροφυσιολογία προβλημάτων μυϊκών σπασμών. Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, Αθήνα.
  Διδακτική Περίοδος 1994, 1995, 1996 & 1997
 • Βιοανατροφοδότηση: Εκπαίδευση στο εργαστήριο. Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, Αθήνα.
  Διδακτική Περίοδος 1994, 1995, 1996 & 1997
 • Ψυχοφυσιολογία I (191). Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  Χειμερινή Περίοδος 1998, 1999, 2000, 2002 & 2004
 • Εισαγωγή στη Mεθοδολογία των Eπιστημών της Συμπεριφοράς (199). Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  Εαρινή Περίοδος 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 & 2005
 • Ψυχοφυσιολογικές διαταραχές (315). Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  Χειμερινή Περίοδος 1998, 1999, 2000, 2002 & 2004
 • Bιοανατροφοδότηση (415). Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  Εαρινή Περίοδος 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 & 2005
 • Νευροφυσιολογική βάση των συναισθημάτων και του στρες. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γνωστικής Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  Χειμερινή Περίοδος 1998, 1999, 2000, 2002 & 2004
 • Εφαρμογές βιοανατροφοδότησης. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γνωστικής Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  Εαρινή Περίοδος 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 & 2003
 • Ψυχοφυσιολογία της Μάθησης. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  Εαρινή Περίοδος 2005
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1978 – 1979Σύμβουλος μαθητών (student counselor). Queens Delinquency Diversion Program
(Πρόγραμμα Αποτροπής Παραβατικότητας του Κουήνς). Κουήνς, N.Y., Η.Π.Α.
1979 – 1980Κλινικός σύμβουλος (clinical counselor). Young Adult Institute (Ινστιτούτο Νέων Ενηλίκων).
Τζάκσον Χάϊτς, N.Y., Η.Π.Α.
1980 – 1982Ψυχοθεραπευτής – αρχηγός ομάδας (psychotherapist – group leader). Dept. of Psychology,
New York University Medical Center, Goldwater Memorial Hospital (Τμήμα Ψυχολογίας, Ιατρικό
Κέντρο Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Νοσοκομείο Γκολντγουότερ Μεμόριαλ). Ρούζβελτ Αϊλαντ, N.Y., Η.Π.Α.
1980 – 1983Θεραπευτής βιοανάδρασης (biofeedback therapist). Psychophysiology Laboratory,
New York University Medical Center, Goldwater Memorial Hospital (Εργαστήριο Ψυχοφυσιολογίας,
Ιατρικό Κέντρο Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Νοσοκομείο Γκολντγουότερ Μεμόριαλ).
Ρούζβελτ Αϊλαντ, N.Y., Η.Π.Α.
1983 – 1985Θεραπευτής βιοανάδρασης (biofeedback therapist). Department of Orthopaedics,
University of Miami Medical Center, Jackson Memorial Hospital (Τμήμα Ορθοπεδικής,
Ιατρικό Κέντρο Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, Νοσοκομείο Τζάκσον Μεμόριαλ). Μαϊάμι, Η.Π.Α.
1983 – 1985Σύμβουλος ψυχικής υγείας (mental health counselor). Division of Psychiatry, Miami Children’s
Hospital (Τομέας Ψυχιατρικής, Νοσοκομείο Παίδων του Μαϊάμι). Μαϊάμι, Η.Π.Α.
1985 – 1986Συντονιστής υπηρεσιών ψυχοφυσιολογίας και βιοανάδρασης (coordinator of psychophysiology
and biofeedback services). Division of Psychiatry, Miami Children’s Hospital (Τομέας Ψυχιατρικής,
Νοσοκομείο Παίδων του Μαϊάμι). Μαϊάμι, Η.Π.Α.
1986 – 1987Διευθυντής εργαστηρίων και υπηρεσιών ψυχοφυσιολογίας – βιοανάδρασης – συμπεριφορικής ιατρικής 
(director of psychophysiology – biofeedback – behavioral medicine labs and services). Division of Psychiatry,
Miami Children’s Hospital (Τομέας Ψυχιατρικής, Νοσοκομείο Παίδων του Μαϊάμι). Μαϊάμι, Η.Π.Α.
1987 – 1988Ψυχολόγος αποκατάστασης (rehabilitation psychologist). Tampa General Rehabilitation Center,
Tampa General Hospital (Κέντρο Αποκατάστασης – Γενικό Νοσοκομείο της Τάμπα). Τάμπα, Η.Π.Α.
1988Συντονιστής εργαστηρίων και υπηρεσιών ψυχοφυσιολογίας – βιοανάδρασης 
(director of psychophysiology – biofeedback labs and services). Tampa General Rehabilitation Center,
Tampa General Hospital (Κέντρο Αποκατάστασης – Γενικό Νοσοκομείο της Τάμπα). Τάμπα, Η.Π.Α.
1988 – 1990Κλινικός διευθυντής εργαστηρίων συμπεριφορικής ιατρικής και βιοανάδρασης (clinical director of
behavioral medicine and biofeedback laboratories). Tampa General Rehabilitation Center,
Tampa General Hospital (Κέντρο Αποκατάστασης – Γενικό Νοσοκομείο της Τάμπα). Τάμπα, Η.Π.Α.
1990Διευθυντής. Νευροφυσιολογικό Κέντρο Ο.Ε. Αθήνα.
1990 – 1994Ψυχοφυσιολόγος. Νευρομυϊκό Θεραπευτήριο. Αθήνα.
1993 – 1997Επιστημονικός συνεργάτης. (Π.Δ. 407). Πρόγραμμα Ψυχολογίας Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
1998 – 2006Λέκτορας ψυχοφυσιολογίας. Τομέας Πειραματικής & Γνωστικής Ψυχολογίας,
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
2007 – σήμεραΚλινικός Ψυχολόγος. Ανάδραση – Κέντρο Ψυχοσωματικής Υγείας. Άνω Λεχώνια Μαγνησίας.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 1983 – 1985Μεταπτυχιακός ερευνητής (Graduate researcher). Department of Orthopaedics, University of Miami Medical Center,
Jackson Memorial Hospital (Τμήμα Ορθοπεδικής, Ιατρικό Κέντρο Πανεπιστημίου του Μαϊάμι,
Νοσοκομείο Τζάκσον Μεμόριαλ). Μαϊάμι, Η.Π.Α.
 1985 – 1987Ερευνητικός συνεργάτης – ψυχοφυσιολόγος (research associate – psychophysiologist). Division of Psychiatry,
Miami Children’s Hospital (Τομέας Ψυχιατρικής, Νοσοκομείο Παίδων του Μαϊάμι). Μαϊάμι, Η.Π.Α.
 1998 – 2006Λέκτορας ψυχοφυσιολογίας. Τομέας Πειραματικής & Γνωστικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1992-1998Πρόεδρος. Εταιρία Λειτουργικής & Επαγγελματικής Αποκατάστασης (Ε.Λ.Ε.Α.). Αθήνα.
1992-1994Επιστημονικός υπεύθυνος “Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων HORIZON για Α.Μ.Ε.Α.” των Δήμων Πειραιά.
Αναπτυξιακή Δήμων Πειραιώς. Κερατσίνι.
1992-1996Επιστημονικός υπεύθυνος «Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Αποκατάστασης» (Integrated Rehabilitation European Program
– IREP [AIM 2018]). Έψιλον Πληροφορική. Αθήνα.
1994-1996 Επιστημονικός υπεύθυνος. Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Ανάπλαση» Α.Ε. Χαλάνδρι.
1994-1996 Υπεύθυνος τομέα ψυχοφυσιολογικών υπηρεσιών. Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης “Ανάπλαση” Α.Ε. Χαλάνδρι.
1994-1996 Διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος Δ.Σ.. Ανώνυμη Εταιρεία Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Νευρομυϊκών
και Ψυχοοσωματικών Παθήσεων και Χρόνιου Πόνου με το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε.» (το 1ο ιδιωτικό Κέντρο
Αποκατάστασης που λειτούργησε στην Ελλάδα βάσει των Π.Δ. 2071/1992 και 395-22/93 ως ΚΑΑ-ΗΝ. Χαλάνδρι.
1996-1998 Πρόεδρος. «Τετρακτύς» – Εταιρία Εισαγωγής και Εμπορίας Τεχνολογίας, Βοηθημάτων και Προϊόντων Αναπηρίας
(περίπου 5.000 είδη). Χαλάνδρι.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θεραπεία πόνου μέσω ενεργοποίησης παρεμφερών αισθήσεων (A Cross-modal matching technique for the treatment of chronic pain).

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαφοροποιημένη Εκπαίδευση των Έσω Πλατύ και Πλάγιου Πλατύ μυών χρησιμοποιώντας ηλεκτρομυογραφικό biofeedback (Selective Training of the Vastus Medialis m. and the Vastus Lateralis m. using EMG biofeedback.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. Ince, P. L., Leon, M. S., and Christidis, D. (1984). Experimental foundations of EMG biofeedback with the upper extremity: a review of the literature. Biofeedback and Self-Regulation, 9(3), 371-383.
 2. Ince, P. L., Leon, M. S., and Christidis, D. (1985). EMG biofeedback for improvement of upper extremity function: a critical review of the literature. Physiotherapy Canada, 37, 12-17.
 3. Ince, P. L., Leon, M. S., and Christidis, D. (1985). EMG biofeedback with upper extremity musculature for relaxation training: a critical review of the literature. Journal of Behavioral Therapy and Experimental Psychiatry, 16(2), 133-137.
 4. Christidis, D., Ince, P. L., Zaretsky, H. H., and Pitchford, L. J. (1986). A cross-modality approach for treatment of chronic pain: A preliminary report. Journal of Psychosomatic Medicine, 48(3/4), 224-228.
 5. Ince, P. L., Leon, M. S., and Christidis, D. (1986). EMG biofeedback for hand writing disabilities: a critical examination of the literature. Journal of Behavioral Therapy and Experimental Psychiatry, 17(2), 95-100.
 6. Ince, P. L., Leon, M. S., and Christidis, D. (1987). EMG biofeedback with the upper extremity: a critical review of the experimental foundations of clinical treatment with the disabled. Rehabilitation Psychology, 32(2), 77-91.
 7. Christidis, D. A. (1992). Good-bye insomnia, hello sleep. Aegean: The weekly journal of news and policies. 29, 16.
 8. Christidis, D. A. (1992). Gastro-Wars: A brain game. Aegean: The weekly journal of news and policies. 30, 16.
 9. Χρηστίδης, Δ. Α. (1993) Θεραπευτική αντιμετώπιση κεφαλαλγίας τάσεως με ηλεκτρομυογραφικό biofeedback (βιοανάδραση). Κεφαλαλγία, 1(4), 153-155.
 10. Χρηστίδης, Δ. Α. (1994). Ψυχοφυσιολογία: θεραπεία δυσλειτουργιών του νευρομυϊκού συστήματος με biofeedback (βιοανατροφοδότηση). Τετράδια Ψυχιατρικής, 46, 123-134.
 11. Χρηστίδης, Δ. Α. (1995). Ψυχολογική στήριξη στους σεισμόπληκτους της Κοζάνης και των Γρεβενών: Μια σύντομη αναφορά. Κινδυνογράφος – Περιοδική Έκδοση του Κέντρου Εκτάκτων Αναγκών, 2(9), 14-15.
 12. Χρηστίδης, Δ. Α. (1996). Γνωστικοί στρεσοπαράγοντες στην αναγνώριση και θεραπεία ψυχοσωματικών προβλημάτων. Σύγχρονοι Τρόποι Διαγνώσεως – Διαφοροδιάγνωση, 4, 20-21.
 13. Χρηστίδης, Δ. Α. και Μιχαήλ, Ξ. (1997). Νέες τεχνολογίες στην αποκατάσταση. Αναπηρία Τώρα. 15, 41-45.
 14. Χρηστίδης, Δ. Α. (2002). Το στρες στο εδώλιο. Δικηγόρων Πρόνοια. 1, 8-10.
 15. Χρηστίδης, Δ. Α. (2002). Πρόληψη και διαχείριση του στρες. Δικηγόρων Πρόνοια. 2, 2-6.
 16. Μητσοπούλου, X., Ευκλείδη, A., Κούρτης, Σ., Χρηστίδης, Δ. (2002). Έρευνα για την καταγραφή των προβλημάτων ένταξης και προσαρμογής των φοιτητών με αναπηρίες ή παθήσεις του Α.Π.Θ. στην πανεπιστημιακή κοινότητα και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Στο Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη (Επιμ. Έκδ.), Σπουδές και ζωή των νέων με ειδικές ανάγκες στο πανεπιστήμιο: Διαπιστώσεις – Προτάσεις (σ. 9-47). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 17. Χρηστίδης, Δ. Α. και Μαλισιόβα, Α. (2003). Ψυχοφυσιολογική προσέγγιση και αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας τύπου τάσης. Στο Α. Ευκλείδη, Α. Στογιαννίδου, & Ε. Αυδή (Επιμ. Σύντ. και Έκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.: Τόμος 5. Στη μνήμη της Μαίρης Μάνιου-Βακάλη (σ. 89-106). Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ./ Art of Text.
 18. Βλαχόπουλος, Σ. και Χρηστίδης, Δ. Α. (2004). Το επαγγελματικό απόρρητο του ψυχολόγου ως θεσμός του Δικαίου. Ψυχολογικά Θέματα. 10(1) (οι σελ. είναι άγνωστες λόγω καθυστέρησης στην εκτύπωση).
 19. Christidis, D. A., Kyriakou, E., Vezertzi, M., Komnidis, A. & Lazaridis, G. (2004). Design, implementation and standardization of an electrodermal resistance biofeedback devise (EDR-BD) and resulting changes in electrodermal activity (EDA) due to training in stress management techniques. Στο Μ. Δικαίου, Π. Ρούσση, & Δ. Χρηστίδης (Επιμ. Σύντ. και Έκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.: Τόμος 6. (σ. 129-143). Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ./ Art of Text.
 20. Χρηστίδης, Δ.Α., Γιαγλής, Γ.Δ. και Κωνσταντινίδου, Α. (2004). Η θεμελιώδης Έρευνα για την ίδρυση του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Στο Μ. Δικαίου, Π. Ρούσση, & Δ. Χρηστίδης (Επιμ. Σύντ. και Έκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.: Τόμος 6. (σ. 291-315). Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ./Art of Text.
ΒΙΒΛΙΑ
 1. Χρηστίδης, Δ.Α. (2001). Εφαρμογές Βιοανατροφοδότησης. Αθήνα: Έλλην.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
 1. Kalat, J.W. (1997). Βιολογική Ψυχολογία, Τόμος 1, 5η Έκδοση. (Α. Α. Καστελλάκης & Δ. Α. Χρηστίδης, Επιμ. Μετάφ. & Μετάφ.). Αθήνα: Έλλην.
 2. Kalat, J.W. (1998). Βιολογική Ψυχολογία, Τόμος 2, 5η Έκδοση. (Α. Α. Καστελλάκης & Δ. Α. Χρηστίδης, Επιμ. Μετάφ. & Μετάφ.). Αθήνα: Έλλην.
 3. Δικαίου, Μ., Ρούσση, Π., & Χρηστίδης, Δ. Α. (Επιμ. Σύντ. και Έκδ.). (2004). Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.: Τόμος 5. Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ./ Αrt of Text.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
 1. Χρηστίδης, Δ. Α. (1991). Θεραπεία δυσλειτουργιών του νευρομυϊκού συστήματος με biofeedback (βιοανατροφοδότηση). Ερευνητικές Απορίες – Εκπαιδευτικές Προτάσεις (σ. 43-58). Αθήνα: Πρακτικά 5ου Μετεκπαιδευτικού Διημέρου της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων.
 2. Χρηστίδης, Δ. Α. (1993). IREP: Integrated rehabilitation european project – Πολυδύναμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποκατάστασης. Δυσχέρειες στην Ψυχοσωματική Προσέγγιση Σήμερα – Επιβαρυντικοί Παράγοντες σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (σ. 65-70). Πρακτικά 6ου Μετεκπαιδευτικού Διημέρου της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων. Αθήνα: Εκδόσεις Infomedia.
 3. Καλλιγά, Λ. και Χρηστίδης, Δ. Α. (1993). Απόψεις συνταξιούχων για την ποιότητα ζωής πριν και μετά την σύνταξη. Δυσχέρειες στην Ψυχοσωματική Προσέγγιση Σήμερα – Επιβαρυντικοί Παράγοντες σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (σ. 141-154). Πρακτικά 6ου Μετεκπαιδευτικού Διημέρου της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων. Αθήνα: Εκδόσεις Infomedia.
 4. Χρηστίδης, Δ. Α. (1994). Θεραπευτική αντιμετώπιση κεφαλαλγίας τάσεως με ηλεκτρομυογραφικό biofeedback (βιοανάδραση). Ποιότητα Ζωής: Υγεία – Ασθένεια (σ. 42-45). Αθήνα: Πρακτικά 7ου Μετεκπαιδευτικού Διημέρου της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων.
 5. Χρηστίδης, Δ. Α. (1994). Ποιότητα ζωής και ψυχονευροενδοκρινολογικές αντιδράσεις: Εφαρμοσμένη ψυχοφυσιολογία. Ποιότητα Ζωής: Υγεία – Ασθένεια (σ. 100-102). Αθήνα: Πρακτικά 7ου Μετεκπαιδευτικού Διημέρου της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων.
 6. Χρηστίδης, Δ. Α. (1994). Ολική προσέγγιση στη σημερινή κλινική πράξη. Ποιότητα Ζωής: Υγεία – Ασθένεια (σ. 148-154). Αθήνα: Πρακτικά 7ου Μετεκπαιδευτικού Διημέρου της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων.
 7. Χρηστίδης, Δ. Α. και Μιχαήλ, Ξ. (1995). Επίπτωση νέων τεχνολογιών στην αποκατάσταση: Ο λόγος. “Κόστος” Ζωής: Κλινικές Μελέτες και Επιπτώσεις Νέων Τεχνολογιών (σ. 100-102). Αθήνα: Πρακτικά 8ου Μετεκπαιδευτικού Διημέρου της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων.
 8. Μιχαήλ, Ξ. και Χρηστίδης, Δ. Α. (1995). Επίπτωση νέων τεχνολογιών στην αποκατάσταση: Ο αντίλογος. “Κόστος” Ζωής: Κλινικές Μελέτες και Επιπτώσεις Νέων Τεχνολογιών (σ. 100-102). Αθήνα: Πρακτικά 8ου Μετεκπαιδευτικού Διημέρου της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων.
 9. Χρηστίδης, Δ. Α. (2000). Επιλογές υιοθέτησης νέων τεχνολογιών για την αποκατάσταση κινητικών αναπηριών. Στο Μ.Ε. Κονταδάκης και Ι. Τσακίρη (επιμ.), Πρακτικά της Ημερίδας: Άτομα με ειδικές ανάγκες και νέες τεχνολογίες (σ. 68-73). Θεσσαλονίκη: Εταιρία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος.
 10. Dimoulas, C., Kalliris, G., Sevastiadis, C., Papanikolaou, G., and Christidis, D. A. (2001). Development of an engineering application for subjective evaluation of human response to noise. 110th Convention of the Audio Engineering Society (Convention Paper p. 1-9). Amsterdam, The Netherlands.
 11. Χρηστίδης, Δ. Α., Βεζερτζή, Μ., Κυριάκου, Ε., Κομνίδης, Α. και Λαζαρίδης, Γ. Δ. Σχεδιασμός, κατασκευή και στάθμιση μηχανήματος ηλεκτροδερματικής βιοανατροφοδότησης στο φοιτητικό πληθυσμό. Υπεβλήθη για δημοσίευση στα Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας.
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 1. Christidis, D. A., Liebman, S. S., and Javech, N. Music therapy as treatment for post-operative pain management in scoliosis surgery. National Association for Music Therapy, 37th Annual Conference, Chicago, Ill. (Νοέμβριος 1986).
 2. Christidis, D. A. EMG biofeedback in neuromuscular rehabilitation. 82nd Annual Conference of the Southern Medical Association, New Orleans, La. (Νοέμβριος 1988).
 3. Christidis, D.A., Cramer, C., and O’Brian, K. Cognitive/behavioural approaches to stress management. Tampa 4th Healing arts festival. Tampa University and Tampa General Hospital. Tampa, Fla. (Μάιος 1989).
 4. Χρηστίδης, Δ. Α. Γνωστικές Λειτουργίες που Εμπλέκονται στην Παθογένεση Ψυχοσωματικών Προβλημάτων με Μυϊκό Σπασμό. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Ελληνικής Κεφαλαλγίας. Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας. Αθήνα. (1993).
 5. Christidis, D. A. Cognitive factors that reinforce habitual muscular tension and fatigue in chronic pain and other stress related disorders. 24th Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies. The European Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Corfu. (Σεπτέμβριος 1994).
 6. Christidis, D. A. A cognitive – applied psychophysiology model for the effective treatment of muscle tension headaches. 24th Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies”. The European Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Corfu. (Σεπτέμβριος 1994).
 7. Χρηστίδης, Δ. Α. Γνωστικές Διεργασίες – Συμπαθητική διέγερση – Πόνος. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας και Θεραπείας Πόνου. Ευρωπαϊκή Εταιρεία Περιοχικής Αναισθησίας και Αναισθησιολογική Μονάδα Αρεταίειου Νοσοκομείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα. (1995).
 8. Χρηστίδης, Δ. Α. Ψυχολογικοί παράγοντες στη σκλήρυνση κατά πλάκας. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας” – Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Αθήνα. (Μάρτιος 1997).
 9. Χρηστίδης, Δ. Α. Η διαδικασία της επανατροφοδότησης στη γνωστικοσυμπεριφορική ψυχοθεραπεία και ειδικά στην αντιμετώπιση των ψυχοφυσιολογικών διαταραχών. Διημερίδα εκπαίδευσης στη γνωσιακή ή γνωστική-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. Ελληνική Εταιρία Έρευνας της Συμπεριφοράς – Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας. Αθήνα. (Δεκέμβριος 1999).
 10. Christidis, D. A., Dimoulas, C., Kalliris, G., Sevastiadis, C., Kontouras, N., and Papanikolaou, G. Design and implementation of a psychophysiological-biomedical configuration for the objective evaluation of human response to city noise. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοφυσιολογίας. Θεσσαλονίκη. (Ιούλιος 2001).
 11. Χρηστίδης, Δ. Α., Δημούλας, Χ., Καλλίρης, Γ., Σεβαστιάδης, Χ., Κουντουράς, Ν., και Παπανικολάου, Γ. Σχεδιασμός και κατασκευή ψυχοφυσιολογικής-βιοϊατρικής εφαρμογής για την αντικειμενική μέτρηση της επίδρασης του θορύβου πόλης στον ανθρώπινο οργανισμό. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοφυσιολογίας. Θεσσαλονίκη. (Ιούλιος 2001).
 12. Χρηστίδης, Δ. Α., Γιαγλής, Δ. Γ., Νασιοπούλου, Γ., Πασαλίδου, Χ., και Τζαβέλα, Ε. Κεφαλαλγία μυϊκής τάσης ή τύπου τάσης; 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Αθήνα. (Φεβρουάριος 2003).
 13. Χρηστίδης, Δ. Α., Γιαγλής, Γ. Δ., και Κωνσταντινίδου, Α. Διαφορές ανάμεσα στη θεωρούμενη και στην πραγματική ανάγκη για υποστήριξη σε φοιτητές του Α.Π.Θ. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Ρόδος. (Μάιος 2003).
 14. Χρηστίδης, Δ. Α., Βεζερτζή, Μ., Κυριάκου, Ε., Κομνίδης, Α. και Λαζαρίδης, Γ. Δ. Σχεδιασμός, κατασκευή και στάθμιση μηχανήματος ηλεκτροδερματικής βιοανατροφοδότησης στο φοιτητικό πληθυσμό. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Ρόδος. (Μάιος 2003).
 15. Μητσοπούλου, Χ., Ευκλείδη, Α., Κούρτης, Σ., και Χρηστίδης, ∆. Α. Ακαδηµαϊκή και κοινωνική ζωή των φοιτητών µε αναπηρίες ή παθήσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 9ο Πανελλήνιο Συνέδρειο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία. Ρόδος. (Μάϊος 2003).
 16. Χρηστίδης, Δ. Α. Σύνδρομο χρόνιου πόνου. Στο στρογγυλό τραπέζι (Δ. Α. Χρηστίδης, προεδρεύων) με τίτλο: «Χρόνιος πόνος» στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία – Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων & Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Αθήνα. (Οκτώβριος 2004).
 17. Χρηστίδης, Δ. Α., Πασαλίδου, Χ., Νασιοπούλου, Γ., Λεβεντοπούλου, Ν., και Λεβή, Ν. Η θετική επίδραση των τεχνικών διαχείρισης του στρες και των ασκήσεων χαλάρωσης στις κεφαλαλγίες. Στο στρογγυλό τραπέζι (Δ. Α. Χρηστίδης, προεδρεύων) με τίτλο: «Χρόνιος πόνος» στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία – Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων & Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Αθήνα. (Οκτώβριος 2004).
 18. Χρηστίδης, Δ., Νασιοπούλου, Γ., Πασαλίδου, Χ., Λεβεντοπούλου, Ν., και Λεβή, Ν. Η Κεφαλαλγία Τύπου Τάσης και η Ημικρανία ως εκφάνσεις συμπαθητικής διέγερσης. Στο στρογγυλό τραπέζι (Δ. Α. Χρηστίδης, προεδρεύων) με τίτλο: «Χρόνιος πόνος» στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία – Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων & Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Αθήνα. (Οκτώβριος 2004).
 19. Χρηστίδης, Δ., Λεβή, Ν., Λεβεντοπούλου, Ν., Νασιοπούλου, Γ., και Πασαλίδου, Χ. Η μείωση των συμπτωμάτων πόνου μέσω εκπαίδευσης σε τεχνικές διαχείρισης του στρες. Στο στρογγυλό τραπέζι (Δ. Α. Χρηστίδης, προεδρεύων) με τίτλο: «Χρόνιος πόνος» στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία – Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων & Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Αθήνα. (Οκτώβριος 2004).
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 1. Χρηστίδης, Δ. Α. Βιοψυχολογικοί και οργανικοί παράγοντες που εμπλέκονται στην παθογένεση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του κροταφογναθικού συνδρόμου (Temporomandibular joint syndrome, TMJ). Αναρτημένη εργασία στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Πάτρα. (Μάιος 1996).
 2. Αγγελή, Α. Κ., Ευσταθίου, Γ. Η., και Χρηστίδης, Δ. Α. Προσαρμογή της Arousal Predisposition Scale – APS (Κλίμακα Προδιάθεσης για Διέγερση) στην ελληνική γλώσσα. Αναρτημένη εργασία στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Πάτρα. (Μάιος 1996).
 3. Αγγελή, Α. Κ., Ευσταθίου, Γ. Η., και Χρηστίδης, Δ. Α. Προσαρμογή της Toronto Alexithymia Scale – TAS (Κλίμακα Αλεξιθυμίας του Τορόντο) στην ελληνική γλώσσα. Αναρτημένη εργασία στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Πάτρα. (Μάιος 1996).
 4. Χρηστίδης, Δ. Α., Παντίδη, Ν. Σ., Τώνια, Θ. Μ., και Μπακάλη, Ε. Παράγοντες που επιτείνουν το στρες στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Αναρτημένη εργασία στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοφυσιολογίας. Θεσσαλονίκη. (Ιούλιος 2001).
 5. Χρηστίδης, Δ. Α., Ζαφείρη, Μ., Καλύβα, Φ., Μητσοπούλου, Χ., Ρόϊκου, Κ., και Φωτακοπούλου, Ο. Εκπαίδευση φοιτητών του ΑΠΘ σε τεχνικές διαχείρισης του στρες. Αναρτημένη εργασία στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοφυσιολογίας. Θεσσαλονίκη. (Ιούλιος 2001).
 6. Χρηστίδης, Δ. Α., Γιαγλής, Γ. Δ., και Κωνσταντινίδου, Α. Αντίληψη της χρησιμότητας για τη λειτουργία συμβουλευτικού σταθμού φοιτητών στο ΑΠΘ. Αναρτημένη εργασία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Ρόδος. (Μάιος 2003).
 7. Χρηστίδης, Δ. Α., Κυριάκου, Ε., και Βεζερτζή, Μ. Αλλαγές στην ηλεκτροδερματική δραστηριότητα ως αποτέλεσμα εκπαίδευσης σε τεχνικές χαλάρωσης. Αναρτημένη εργασία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Ρόδος. (Μάιος 2003).
 8. Χρηστίδης, Δ. Α., Κυριάκου, Ε., και Βεζερτζή, Μ. Αλλαγές στην ηλεκτροδερματική δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της παρουσίας καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Αναρτημένη εργασία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Ρόδος. (Μάιος 2003).
 9. Χρηστίδης, Δ. Α., Γιαγλής, Γ. Δ., και Κωνσταντινίδου, Α. Πρόθεση χρήσης υπηρεσιών συμβουλευτικού σταθμού φοιτητών στο ΑΠΘ. Αναρτημένη εργασία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Ρόδος. (Μάιος 2003).
 10. Χρηστίδης, Δ. Α., Κωνσταντινίδου, Α., και Γιαγλής, Γ. Δ. Πηγές υποστήριξης για σωματικά, συναισθηματικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν φοιτητές του ΑΠΘ. Αναρτημένη εργασία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Ρόδος. (Μάιος 2003).
 11. Χρηστίδης, Δ. Α., Νασιοπούλου, Γ., Πασαλίδου, Χ., και Γιαγλής, Γ. Δ. Επίδραση της εκπαίδευσης τεχνικές χαλάρωσης και διαχείρισης του στρες στα καταθλιπτικά συμπτώματα κεφαλαλγικών υποκειμένων. Αναρτημένη εργασία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Ρόδος. (Μάιος 2003).
 12. Χρηστίδης, Δ. Α., Νασιοπούλου, Γ., Πασαλίδου, Χ., και Γιαγλής, Γ. Δ. Αλλαγές ψυχοφυσιολογικών παραμέτρων ως αποτέλεσμα εκπαίδευσης σε τεχνικές διαχείρισης του στρες και ασκήσεις χαλάρωσης. Αναρτημένη εργασία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Ρόδος. (Μάιος 2003).
 13. Christidis, D. A., Kyriakou, E., Vezertzi, M., Komnidis, A., and Lazaridis, G. Design, implementation and standardization of an electrodermal resistance biofeedback device (EDR-BD) and resulting changes in electrodermal activity (EDA) due to training in stress management techniques. Αναρτημένη εργασία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Ρόδος. (Μάιος 2003).
 14. Christidis, D.A., Delipalta, A., Paschalidou, M., and Milonas, I. Symptoms of depression in patients with multiple sclerosis and spinal cord injuries. Αναρτημένη εργασία στο 13th Meeting of the European Neurological Society. European Neurological Society. Istanbul, Turkey. (Ιούνιος 2003).
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΙΤΗΣ
 1. Θεραπεία εγκεφαλικής παράλυσης με νευρομυϊκή επανεκπαίδευση. Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας – Ειδική Ομιλία για Επαγγελματίες Υγείας και Γονείς. Ίδρυμα για το Παιδί με Ειδικές Ανάγκες. Καβάλα, Ιούνιος 1984.
 2. Ενεργοποίηση κινητικών μονάδων μέσω θεραπευτικών ασκήσεων. Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας – Ειδική Ομιλία για Επαγγελματίες Υγείας και Γονείς. Ίδρυμα για το Παιδί με Ειδικές Ανάγκες. Καβάλα, Ιούλιος 1984.
 3. Mechanisms and pathways in nociception and analgesia – Future medicine: Cognitive approaches (Μηχανισμοί και οδοί άλγους και αναλγησίας – Ιατρική του Μέλλοντος: Γνωστικές Προσεγγίσεις). Ιατρικό Κέντρο του Ορλάντο. Ορλάντο, Η.Π.Α., Οκτώβριος 1985.
 4. Analgesia induced by Music Therapy: The neurophysiology of four separate analgesic systems – Future medicine: Cognitive approaches (Δημιουργία αναλγησίας μέσω μουσικοθεραπείας – Ιατρική του Μέλλοντος: Γνωστικές Προσεγγίσεις). Ιατρικό Κέντρο του Ορλάντο. Ορλάντο, Η.Π.Α., Οκτώβριος 1985.
 5. Cognitive therapies & biofeedback. Γυναίκες και Υγεία. Κέντρο Υποστήριξης Γυναιικών του Μαϊάμι. Κόραλ Γκέιμπλς, Η.Π.Α., Νοέμβριος 1985.
 6. Post-operative pain management in scoliosis surgery (με τους N. Javech, M.D. και S.L. Siegel, R.M.T.). Σκολίωση. Τομέας Ορθοπεδικής και Αποκατάστασης, Ιατρική Σχολή Παν/μίου του Μαϊάμι, Νοσοκομείο του Τζάκσον Μεμόριαλ. Μαϊάμι, Η.Π.Α., Φεβρουάριος 1986.
 7. Muscle spindles and Golgi tendon organs. 11ο Μετεκπαιδευτικό Διήμερο Φυσικοθεραπείας. Τομέας Φυσικοθεραπείας, Νοσοκομείο Παίδων του Μαϊάμι. Μαϊάμι, Η.Π.Α., Ιούνιος 1986.
 8. Biofeedback in rehabilitation. Νέες Θεραπείες Αποκατάστασης. Πρόγραμμα Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου της Τάμπα. Τάμπα, Η.Π.Α., Δεκέμβριος 1986.
 9. Cognitive relaxation and stress management. Πολιομυελίτιδα. Ίδρυμα Επιζώντων Μετα-Πολυομυελιτικού Συνδρόμου. Τάμπα, Η.Π.Α., Σεπτέμβριος 1987.
 10. Functional biofeedback. Αποκατάσταση Δυσλειτουργιών του Νωτιαίου Μυελού. Ίδρυμα Δυσλειτουργιών Νωτιαίου Μυελού, Υποκατάστημα Κόλπου της Τάμπα. Τάμπα, Η.Π.Α., Νοέμβριος 1987.
 11. Stress management for athletes. Αθλητική Ψυχολογία και Δρομείς. Σύλλογος Δρομέων Κόλπου της Τάμπα. Τάμπα, Η.Π.Α., Δεκέμβριος 1987.
 12. Muscle re-education. Νοσηλευτική Φροντίδα της Χρόνιας Αναπηρίας. Σύλλογος Νοσηλευτών Αποκατάστασης. Τάμπα, Η.Π.Α., Ιανουάριος 1988.
 13. Therapeutic applications of biofeedback. Μετεκπαιδευτικό Διήμερο Αντιμετώπισης Χρόνιου Πόνου για Επαγγελματίες Υγείας. Πρόγραμμα Χρόνιου Πόνου του Γενικού Νοσοκομείου της Τάμπα. Τάμπα, Η.Π.Α., Μάιος 1988.
 14. Rehabilitation of head injuries with EMG biofeedback. Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις. Ίδρυμα Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων Κόλπου Τάμπα. Κλιαργουότερ, Η.Π.Α., Νοέμβριος 1988.
 15. EMG biofeedback muscle re-education in stroke rehabilitation. Νέοι Ορίζοντες στην Αποκατάσταση Εγκεφαλικών Παθήσεων. Διοίκηση Βετεράνων Αμερικής και Γενικό Νοσοκομείο της Τάμπα. Τάμπα, Η.Π.Α., Φεβρουάριος 1989.
 16. The Effects of Stress and Cognitive Approaches to Stress Management. Πολιομυελίτιδα: Αργοπορημένα Συμπτώματα και Σύγχρονες Προσεγγίσεις. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Νότιας Φλόριντας και Μάρτς οφ Ντάιμς. Τάμπα, Η.Π.Α., Μάρτιος 1989.
 17. Εφαρμογές biofeedback στην αντιμετώπιση της εγκεφαλικής παράλυσης. Ελληνο-Αμερικανικό σεμινάριο σύγχρονης ιατρικής. Ιατρική Εταιρία Καβάλας και The Hellenic Medical Society of New York “Krikos”. Καβάλα, Σεπτέμβριος 1989.
 18. Διάγνωση και θεραπεία ψυχοσωματικών προβλημάτων, Ιατρική Πράξη και Ψυχοσωματικά Προβλήματα. Ετήσια Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Ιατρικού Κέντρου Κορωπίου. Κορωπί, Μάρτιος 1991.
 19. Ένα νέο μοντέλο εφαρμοσμένης ψυχοφυσιολογίας για την αποδοτική θεραπεία κεφαλαλγιών τάσεως. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων. Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Αθήνα, 1994.
 20. Στρες – Αντιμετώπιση – Ψυχοανοσολογία. Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Αθήνα 1996.
 21. Εφαρμοσμένη ψυχοφυσιολογία και σκλήρυνση κατά πλάκας. Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Αθήνα, Μάιος 1997.
 22. Εφαρμοσμένη ψυχοφυσιολογία και αυτοάνοσα νοσήματα: Ελληνική Εταιρία Αυτοάνοσων Παθήσεων. Αθήνα, Σεπτέμβριος 1997.
 23. Διαχείριση του στρες και ασκήσεις χαλάρωσης. Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη, 9 Νοεμβρίου 1999.
 24. Διαχείριση του στρες και ασκήσεις χαλάρωσης. Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη, 23 Νοεμβρίου 1999.
 25. Ψυχοανοσολογία και σκλήρυνση κατά πλάκας: Βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση. 1η Ημερίδα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας: «Βιοψυχοκοινωνική Προσέγγιση». Β΄ Νευρολογική Πανεπιστημιακή Κλινική Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος, 2001.
 26. Συνθήκες προσπελασιμότητας για φοιτητές με κινητικές αναπηρίες στο Α.Π.Θ. Πανεπιστημιακές Σπουδές των Νέων με Ειδικές Ανάγκες: Πραγματικότητα και Προοπτικές. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2002.
 27. Αντιμετώπιση Ψυχοσωματικών Προβλημάτων: διαταραχές ύπνου, κεφαλαλγίες, έλκη, δερματοπάθειες. Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
 1. Χρηστίδης, Δ. Α. και Κακαρίκα, Δ. Υποκειμενικη εκτίμηση της επαγγελματικής επικινδυνότητας και του στρες στο εργατοτεχνικό προσωπικό της Διεύθυνσης Διανομής Μακεδονίας – Θράκης της ΔΕΗ Α.Ε.
 2. Χρηστίδης, Δ. Α., Λάμπρου, Α., Αυδή, Ε., Ράπαντα, Χ., και Σιαράβα, Ε. Η επίδραση τεχνικών της εκφραστικής κίνησης και του θεατρικού παιχνιδιού στο στρες, όπως ορίζεται με ψυχομετρικές και ψυχοφυσιολογικές μεθόδους.
 3. Χρηστίδης, Δ .Α., Νασιοπούλου, Γ., Πασαλίδου, Χ., και Τζαβέλα, Ε. Ψυχοφυσιολογική αντιμετώπιση δεκαέξι ατόμων με κεφαλαλγίες τύπου τάσης και ημικρανίες: Πιλοτική έρευνα.
 4. Χρηστίδης, Δ. Α. και Παρασκευόπουλος, Ε. H επίδραση των σύμφωνων και των διάφωνων διαστημάτων στην ανθρώπινη ψυχοφυσιολογία.
 5. Christidis, D. A. and Paraskevopoulos, E. The effects of consonant and dissonant intervals on human psychophysiology.
 6. Χρηστίδης, Δ. Α, Νασιοπούλου, Γ., Πασαλίδου, Χ., Γεωργιάδης, Γ., Καραδήμου, Μ., και Μαλισιόβα, Α. Προσαρμογή του ερωτηματολογίου κεφαλαλγίας ΚΙΕL (ΚIEL Headache Questionnaire) στην ελληνική γλώσσα.
ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 1. Αγγελή, Α. Κ., Ευσταθίου, Γ. Η., και Χρηστίδης, Δ. Α. Προσαρμογή της Arousal Predisposition Scale – APS (Κλίμακα Προδιάθεσης για Διέγερση) στην ελληνική γλώσσα. (1996).
 2. Ευσταθίου, Γ. Η., Αγγελή, Α. Κ., και Χρηστίδης, Δ. Α. Προσαρμογή της Toronto Alexithymia Scale- TAS (Κλίμακα Αλεξιθυμίας του Τορόντο) στην ελληνική γλώσσα. (1996).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
 • Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Κεφαλαλγίας: σε συνεργασία με την Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου (Διευθυντής: Γ. Γεωργιάδης). Το Πρόγραμμα αποτελεί κοινωνική προσφορά του Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ στο κοινό της Θεσσαλονίκης και προσφέρει α) ειδική ψυχοφυσιολογική εκπαίδευση (biofeedback, γνωστικοσυμπεριφορική ψυχολογική στήριξη κ.α.) σε κεφαλαλγικούς και β) ουσιώδεις ευκαιρίες εκπαίδευσης και εποπτείας σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας. Ιδρύθηκε από τον Δ. Α. Χρηστίδη το 2001.
 • Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Διαταραχών Ύπνου: σε συνεργασία με το Ιατρείο Διαταραχών Ύπνου της Α’ Νευρολογικής Κλινικής, Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ (Υπεύθυνοι Α. Καρλοβασίτου, Στ. Μπουφίδης και Α. Μπαλλά). το Πρόγραμμα αποτελεί κοινωνική προσφορά του Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ στο κοινό της Θεσσαλονίκης και α) ειδική ψυχοφυσιολογική εκπαίδευση (biofeedback, γνωστικοσυμπεριφορική ψυχολογική στήριξη κ.α.) σε άτομα που αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου και β) ουσιώδεις ευκαιρίες εκπαίδευσης και εποπτείας σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας. Ιδρύθηκε από τον Δ. Α. Χρηστίδη το 2001.
 • Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Κροταφογναθικού Συνδρόμου: σε συνεργασία με την Οδοντιατρική Σχολή του ΑΠΘ (Υπεύθυνος: Ν. Τσίγγος, επικ. Καθηγητής Οδοντιατρικής). Το Πρόγραμμα αποτελεί κοινωνική προσφορά του Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ στο κοινό της Θεσσαλονίκης και α) ειδική ψυχοφυσιολογική εκπαίδευση (biofeedback, γνωστικοσυμπεριφορική ψυχολογική στήριξη κ.α.) σε άτομα με κροταφογναθικό σύνδρομο και β) ουσιώδεις ευκαιρίες εκπαίδευσης και εποπτείας σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας. Ιδρύθηκε από τον Δ. Α. Χρηστίδη το 2005.
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης σε Τεχνικές Διαχείρισης του Στρες: Το Πρόγραμμα αποτελεί κοινωνική προσφορά του Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Είναι διάρκειας τεσσάρων ωρών και καλύπτει, με οργανωμένο τρόπο και χρήση πολυμέσων, όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει ο «σύγχρονος άνθρωπος» για την καλή διαχείριση του στρες. Ιδρύθηκε από τον Δ. Α. Χρηστίδη το 2000.
 • Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) φοιτητών του ΑΠΘ: Υπεύθυνος για την αρχική κλινική και διοικητική εκπαίδευση των στελεχών του Κέντρου, καθώς και για την επιστημονική εποπτεία του κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας του (έως την πρόσληψη μόνιμου ψυχολόγου). Ιδρύθηκε από τον Δ. Α. Χρηστίδη, κατόπιν ανάθεσης του έργου από την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ, το 1999.
 • Ομάδα Μελέτης Ψυχοφυσιολογικών Διαταραχών (ΟΜΨΔ): Η ομάδα αυτή ιδρύθηκε, κυρίως, για να καλύπτει τα ειδικά ψυχοφυσιολογικά ενδιαφέροντα των φοιτητών Ψυχολογίας του ΑΠΘ που δεν καλύπτονται στο πλαίσιο των προσφερόμενων μαθημάτων. Στις δραστηριότητές της συμπεριλαμβάνονται: διοργάνωση ανοικτών ομιλιών από διακεκριμένους επιστήμονες, διεκπεραίωση ειδικών μελετών και κατασκευών, εβδομαδιαίες ομαδικές συναντήσεις, η ίδρυση του ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. και εκπαιδευτικά (συνεδριακής μορφής) κάμπινγκ. Ιδρύθηκε από τον Δ. Α. Χρηστίδη το 1998.
 • Κατασκευή ειδικής υδραυλικο-μηχανικής ανυψωτικής εξέδρας για ανάπηρους φοιτητές του ΑΠΘ: Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η επίβλεψη της κατασκευής (σε τοπικό μηχανουργείο) έγινε από τον Δ. Α. Χρηστίδη, κατόπιν ανάθεσης του έργου από την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ. Η εξέδρα πιστοποιήθηκε (από το Εργαστήριο Εργαλειομηχανών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ – βάρος: 130kg, ύψος ανύψωσης: 110cm, κλίση: 15ο) για την αξιόπιστη δυνατότητα κάθετης και οριζόντιας μεταφοράς κινητικά ανάπηρων φοιτητών που χρησιμοποιούν ηλεκτροκίνητο ή χειροκίνητο αμαξίδιο. Κατασκευάστηκε το 2000 και φιλοξενείται στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ.
 • Ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ: Υπεύθυνος (webmaster) για την αναδιοργάνωση και λειτουργία της ιστοσελίδας (2002 – 2004).
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Παράγοντες που προάγουν στρες στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Διαχρονική έρευνα που ξεκίνησε το 2001 και σε ετήσια βάση χορηγούνται περίπου 2000 ερωτηματολόγια στους Θεσσαλονικείς.
 • Οι επιδράσεις του θορύβου πόλης στον ανθρώπινο οργανισμό. Μελέτες σωματικών αντιδράσεων σε καταστάσεις (πραγματικές και προσομοιωμένες) θορύβου σε εργαστηριακές συνθήκες και σε δημοτικά σχολεία (με σχετική άδεια από το ΥΠΕΠΘ).
 • Κατοικίδια και ψυχοφυσιολογικές διαταραχές. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα (από περίπου 800 ιδιοκτήτες κατοικίδιων) υποδεικνύουν ότι στη Θεσσαλονίκη οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων εμφανίζουν σημαντικά περισσότερες ψυχοφυσιολογικές διαταραχές από τους μη-ιδιοκτήτες και υψηλότερα επίπεδα στρες.
 • Αστυνομικός της Γειτονιάς. Ήδη είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αποκωδικοποίησης 4000 (περίπου) ερωτηματολογίων που δόθηκαν σε κατοίκους της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών και θα ακολουθήσουν 200 ερωτηματολόγια που θα δοθούν σε αστυνομικούς και άλλα 72 στους ίδιους τους φορείς του θεσμού.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών:

 • Είκοσι δύο (22) προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας που έχουν ολοκληρώσει την διπλωματική τους.
 • Επτά (7) προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας που η διπλωματική τους βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • Τριών (3) προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων που έχουν ολοκληρώσει την διπλωματική τους (επόπτης: αν. Καθ. Γ. Παπανικολάου).
 • Μιας (1) μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Τμήματος Ψυχολογίας – ΠΜΣ Γνωστικής Ψυχολογίας που έχει ολοκληρώσει την διπλωματική της.
 • Δύο (2) μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας – ΠΜΣ Κλινικής – Κοινωνικής Ψυχολογίας που έχουν ολοκληρώσει την διπλωματική τους.
 • Τριών (3) μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας – ΠΜΣ Γνωστικής Ψυχολογίας που η διπλωματική τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κλινική Εποπτεία:

 • Ομαδική και ατομική εποπτεία (3-5 ώρες εβδομαδιαίως) μεταπτυχιακών φοιτητών της Γνωστικής Ψυχολογίας στην εφαρμοσμένη ψυχοφυσιολογία και την αντιμετώπιση ψυχοφυσιολογικών διαταραχών.

Επιτροπές και διοικητικό έργο:

 • Επιτροπή τακτικών δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών και οργάνων, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. (μέλος).
 • Επιτροπή διενέργειας Διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για συστήματα αναπαραγωγής και αποστολής εγγράφων, Πρυτανικό Συμβούλιο, Α.Π.Θ. (μέλος).
 • Τακτικός εξεταστής εισαγωγικών εξετάσεων στο ΠΜΣ Γνωστικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.
 • Υπεύθυνος οργάνωσης εκπαιδευτικού κάμπινγκ (Ιούνιος, 2000), Ομάδα Μελέτης Ψυχοφυσιολογικών Διαταραχών, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.
 • Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.
 • Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. (2 έτη μέλος – 1 έτος υπεύθυνος).
 • Υπεύθυνος χώρου για την ασφάλεια κλπ του Ψυχολογικού Εργαστηρίου, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. (μέλος).
 • Εκπρόσωπος του Τμήματος για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού μέσω ΕΠΕΑΕΚ, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. (μέλος).
 • Υπεύθυνος για την αγορά, μέσω προσφορών, φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τον χώρο του Ψυχολογικού Εργαστηρίου, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. (μέλος).
 • Αναπληρωτής εξεταστής των γραπτών διαγωνισμών για τη χορήγηση υποτροφιών από το Κληροδότημα Αν. Μυσιρλόγου, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ
 • Τα Νέα: «ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΑΠΘ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ – Πως να σκοτώσετε το άγχος», σελ. 15 στο ένθετο «ΖΩ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ». (18 Σεπτεμβρίου 2004).
 • Τα Νέα: «ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ – Στοπ στον ΠονοΚέφαλο», σελ. 19 στο ένθετο «ΖΩ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ». (6 Νοεμβρίου 2004).
 • Αγγελιοφόρος της Κυριακής «Ειδικά μαθήματα για την αντιμετώπιση του Στρες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», σελ. (17 Νοεμβρίου 2004).
 • ΕΡΤ3 «Στρες στην Τρίτη Ηλικία» παρουσίαση 60’ στην εκπομπή «Χρυσή Εφεδρεία» του Νομαρχιακού Συμβούλου σε θέματα 3ης ηλικίας Γ. Μωυσιάδη. (20 Νοεμβρίου 2004).
 • TV100 – Δημοτικός σταθμός Θεσσαλονίκης «Το Πανεπιστήμιό μας μαθαίνει να χαλαρώνουμε και να αντιμετωπίζουμε το στρες», παρουσίαση 20’ στην εκπομπή «Καλό Μεσημέρι» των δημοσιογράφων Χ. Τσόκαλη και Ε. Κωνσταντίνου. (22 Νοεμβρίου 2004).
 • ELLE «Στρες – ΜΑΘΕ ΠΡΩΤΑ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟ!», σελ. 336-342 στο τμήμα «ELLE ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» της δημοσιογράφου Κ. Μανδενάκη. (τεύχος Δεκεμβρίου 2004).
 • Τα Νέα: «ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ – Τι έδειξε η έρευνα του ΑΠΘ στην ευρύτερη περιοχή», σελ. 6 & 15 στο ένθετο «ΖΩ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ». (19 Μαρτίου 2005).
ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ & ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Πρόεδρος:Εταιρεία Λειτουργικής και Επαγγελματικής Αποκατάστασης (92-98)
 Πρόεδρος:Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (93-97)
 Πρόεδρος:24ο Συνέδριο της European Association for Behavioral and Cognitive Therapies, 6-10 Σεπτεμβρίου – Κέρκυρα (94)
 Μέλος Δ.Σ.:Εταιρεία Ιατρικής Πληροφορικής (93-95)
 Μέλος Δ.Σ.:Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων (92-94)
 Μέλος Δ.Σ.:European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (94)
 Μέλος Δ.Σ.:Πρόγραμμα Ψυχοακουστικής, Α.Π.Θ. (-02)
 Γραμματέας:Σύλλογος Ποντίων Φλώριδας, Η.Π.Α. (86-88)
 Εθνικός εκπρόσωπος:European Association for Cognitive and Behavioral Therapies (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμπεριφορικών και Γνωστικών Θεραπειών). Ευρώπη. (93-96)
 Μέλος:Biofeedback Society of America
Florida Biofeedback Society
Southern Medical Association
American Psychosomatic Society
American Psychological Association
American Society of Clinical Hypnosis
Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Κεφαλαλγίας
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
Ελληνική Εταιρία Αυτοάνοσων Συστημικών Νοσημάτων
3η Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας, ΟΑΣΠ – ΥΠΕΧΩΔΕ. (Υ.Α. Δ16γ/01/554/Γ/97)
Κλάδος Νευροψυχολογίας της ΕΛ.Ψ.Ε.
Ψυχολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος
 Ειδικά Προσόντα:Εκπαιδευτής βιοανατροφοδότησης (Certified biofeedback trainer – International Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback)
Θεραπευτής βιοανατροφοδότησης (Certified biofeedback therapist – Biofeedback Certification Institute of America)
 Κριτής:Παιδαγωγική Επιθεώρηση
Ψυχολογία
Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.
Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας
Neuroscience Letters