Ανάδραση > Βιογραφικό Δημήτρη Α. Χρηστίδη > Αδημοσίευτες εργασίες Δημήτρη Α. Χρηστίδη

Αδημοσίευτες εργασίες Δημήτρη Α. Χρηστίδη

Προσαρμογή της Toronto Alexithymia Scale- TAS (Κλίμακα Αλεξιθυμίας του Τορόντο) στην ελληνική γλώσσα

Ευσταθίου, Γ. Η., Αγγελή, Α. Κ., και Χρηστίδης, Δ. Α. Προσαρμογή της Toronto Alexithymia Scale- TAS (Κλίμακα Αλεξιθυμίας του Τορόντο) στην ελληνική γλώσσα. (1996).

Η εργασία δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, λόγω του ότι οι Taylor, Ryan και Bagby δημοσίευσαν την καινούργια έκδοση της κλίμακας (TAS-R) και οι συγγραφείς δεν μπορούσαν πλέον να πάρουν την έγκρισή τους γι αυτήν την δημοσίευση.

Προσαρμογή της Arousal Predisposition Scale - APS (Κλίμακα Προδιάθεσης για Διέγερση) στην ελληνική γλώσσα

Αγγελή, Α. Κ., Ευσταθίου, Γ. Η., και Χρηστίδης, Δ. Α. Προσαρμογή της Arousal Predisposition Scale – APS (Κλίμακα Προδιάθεσης για Διέγερση) στην ελληνική γλώσσα. (1996).

Η εργασία δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, λόγω του ότι ο Coren δημοσίευσε την καινούργια έκδοση της κλίμακας (APS-II) και οι συγγραφείς αισθάνθηκαν ότι δεν υπήρχε πλέον ουσιαστικός λόγος γι αυτήν την δημοσίευση.