Ανάδραση > Βιογραφικό Δημήτρη Α. Χρηστίδη > Διακρίσεις Δημήτρη Α. Χρηστίδη

Διακρίσεις Δημήτρη Α. Χρηστίδη

Σχεδιασμός, κατασκευή και στάθμιση μηχανήματος GSR biofeedback (βιοανάδρασης)

1o Βραβείο Ιούνιος 2001
Βραβείο “Βεργίνα” – Καλύτερη Επιστημονική Εργασία

Σχεδιασμός, κατασκευή και στάθμιση μηχανήματος ηλεκτροδερματικής βιοανατροφοδότησης (ΜΗΔΒ) και αλλαγές στην ηλεκτροδερματική δραστηριότητα (ΗΔΔ) ως αποτέλεσμα εκπαίδευσης σε τεχνικές χαλάρωσης (Design, implementation and standardization of an electrodermal resistance biofeedback devise (EDR-BD) and resulting changes in electrodermal activity (EDA) due to training in stress management techniques). Christidis, D. A., Kyriakou, E., Vezertzi, M., Komnidis, A. & Lazaridis, G. (2001). “1ο  Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοφυσιολογίας”, Θεσσαλονίκη.

Η εργασία παρουσιάζεται στην πλήρη της μορφή στην ενότητα “δημοσιευμένες εργασίες – 19”. Σημαντικό στοιχείο της είναι ότι τα μηχανήματα σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, από προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας (μέλη της Ομάδας Μελέτης Ψυχοφυσιολογικών Διαταραχών), χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο πρώτες ύλες (αντιστάσεις, πυκνωτές, τσιπάκια, τρανσίστορς κλπ). Οι (περίπου 30) φοιτητές, μεταξύ άλλων, απέκτησαν γνώσεις συγκόλλησης ηλεκτρονικών υλικών με κολλητήρι, χρήσης πολυμέτρου, αρχών ηλεκτρισμού και βιολογικών σημάτων και ομαδικής συνεργασίας με στοιχεία καλής επικοινωνίας και τήρησης προθεσμιών. Τα μηχανήματα τέθηκαν σε πλήρη χρήση για τις εργαστηριακές ανάγκες του μαθήματος «315 – Βιοανατροφοδότηση» και για ερευνητικούς σκοπούς (διπλωματικές εργασίες).

Γνωστικές / Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις στη διαχείριση του στρες

1o Βραβείο Μάιος 1989
Καλήτερη εργασία

Γνωστικές / Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις στη διαχείριση του στρες (Cognitive / Behavioral Approaches to Stress Management). Christidis, D. A., Cramer, C., & O’Brian, K. (1989). “Tampa 4th  Healing arts festival”. Tampa University and Tampa General Hospital. Tampa, U.S.A.

Η παρουσίαση αυτή βραβεύτηκε από την Δήμαρχο της Τάμπα και την Οργανωτική Επιτροπή του “4ου Θεραπευτικού Φεστιβάλ Θεραπευτικών Τεχνών” ως η καλύτερη εργασία του συνεδρίου επειδή υπέδειξε (με κλινικά και ερευνητικά δεδομένα) ότι α) οι γνωστικοσυμπεριφορικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου και των ψυχοφυσιολογικών διαταραχών υπερτερούν όλων των άλλων «εναλλακτικών» προσεγγίσεων, καθώς ενισχύει την ενεργό συμμετοχή του θεραπευόμενου (σε σύγκριση με την παθητική στάση που επιβάλλουν οι υπόλοιπες) στην θεραπεία και β) το θεραπευτικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από μονιμότητα και έλλειψη παρενεργειών.

Εκπαίδευση φοιτητών του ΑΠΘ σε τεχνικές διαχείρισης του στρες

2ο Βραβείο Ιούλιος 2001
Καλύτερη αναρτημένη εργασία


Εκπαίδευση φοιτητών του ΑΠΘ σε τεχνικές διαχείρισης του στρες (Training Aristotle University Students in Stress Management Techniques). Χρηστίδης, Δ. Α., Ζαφείρη, Μ., Καλύβα, Ε., Μητσοπούλου, Χ.,  Ρόικου, Κ., και Φωτακοπούλου, Ο. (2001). “1ο  Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοφυσιολογίας”, Θεσσαλονίκη.

Αντικείμενο της έρευνας απετέλεσε η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός μοντέλου εκπαίδευσης σε τεχνικές διαχείρισης του στρες με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση ψυχοφυσιολογικών διαταραχών. Το μοντέλο περιλαμβάνει σεμινάρια εκπαίδευσης στη νευροφυσιολογία του στρες και σε τεχνικές διαχείρισής του, με έμφαση σε ασκήσεις χαλάρωσης. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες (155 φοιτητές του Α.Π.Θ.) συμπλήρωναν κάθε μήνα, από τις 5/12/00 έως και τις 26/04/01, ερωτηματολόγια που εξετάζουν την ύπαρξη ψυχοφυσιολογικών συμπτωμάτων, στρεσοπαραγόντων, άγχους, κατάθλιψης, στρατηγικών αντιμετώπισης (coping skills) και έκφραση συναισθημάτων. Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε σημαντική επίδραση του μοντέλου στην εκδήλωση ψυχοφυσιολογικών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων καθώς και στην έκφραση συναισθημάτων.

Διδακτορική διατριβή

Διαφοροποιημένη εκπαίδευση των Έσω Πλατύ και Πλάγιου Πλατύ μυών χρησιμοποιώντας ηλεκτρομυογραφική βιοανατροφοδότηση (Selective training of the Vastus Medialis m. and the Vastus Lateralis m. using EMG biofeedback).

Η εργασία αφορά στην α) απόδειξη ότι σε διαφορετικές κεφαλές (έσω πλατύς και πλάγιος πλατύς) του ιδίου μυός (τετρακέφαλος), με κατάλληλο συνδυασμό χρήσης ψυχοφυσιολογικών μαθησιακών μεθόδων και ηλεκτρομυογραφικού biofeedback, ο άνθρωπος μπορεί να διαφοροποιήσει την επιστράτευση κινητικών μονάδων και β) επινόηση και ανάπτυξη θεραπευτικής προσέγγισης όπου η εκπαίδευση στη διαφοροποιημένη επιστράτευση κινητικών μονάδων χρησιμοποιείται θεραπευτικά στην αντιμετώπιση ορθοπεδικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών του γόνατος. (1987).

Μεταπτυχιακή Εργασία

Θεραπεία χρόνιου πόνου μέσω ενεργοποίησης παρεμφερών αισθήσεων (A cross-modal matching technique for the treatment of chronic pain).

Η εργασία αφορά στην επινόηση και ανάπτυξη ενός ψυχοφυσιολογικού μοντέλου θεραπείας δύσκολων μορφών πόνου (σκλήρυνση κατά πλάκας, βλάβη νωτιαίου μυελού κ.α.) εκπαιδεύοντας και ενεργοποιώντας τη νευροφυσιολογική ικανότητα του οργανισμού να προσομοιάσει παρεμφερείς αισθήσεις μέσω γνωστικών μεθόδων.

Η αντίστοιχη δημοσίευση της εργασίας αναφέρεται συχνά στη σχετική βιβλιογραφία. (1983).