Ανάδραση > Βιογραφικό Δημήτρη Α. Χρηστίδη > Προφορικές ανακοινώσεις σε συνέδρια Δημήτρη Α. Χρηστίδη

Προφορικές ανακοινώσεις σε συνέδρια Δημήτρη Α. Χρηστίδη

Η μείωση των συμπτωμάτων πόνου μέσω εκπαίδευσης σε τεχνικές διαχείρισης του στρες

Χρηστίδης, Δ., Λεβή, Ν., Λεβεντοπούλου, Ν., Νασιοπούλου, Γ., και Πασαλίδου, Χ. Η μείωση των συμπτωμάτων πόνου μέσω εκπαίδευσης σε τεχνικές διαχείρισης του στρες. Στο στρογγυλό τραπέζι (Δ. Α. Χρηστίδης, προεδρεύων) με τίτλο: «Χρόνιος πόνος» στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία – Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων & Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Αθήνα. (Οκτώβριος 2004).

Περίληψη: Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα ενός μοντέλου εκπαίδευσης σε τεχνικές διαχείρισης του στρες, με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση ψυχοφυσιολογικών διαταραχών, μέσω της μείωσης της συμπαθητικής διέγερσης των συμμετεχόντων. Στην έρευνα συμμετείχαν 184 φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι χωρίστηκαν σε ομάδες των 10-20 ατόμων και παρακολούθησαν ένα τρίωρο σεμινάριο σχετικά με α) την νευροφυσιολογία του στρες, β) τεχνικές διαχείρισης του στρες και γ) εκπαίδευση σε ασκήσεις χαλάρωσης. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που διερευνούν την ύπαρξη ψυχοφυσιολογικών συμπτωμάτων και κατάθλιψης πριν την παρακολούθηση του σεμιναρίου, καθώς και δύο μήνες μετά. Σε ψυχοφυσιολογικά συμπτώματα που σχετίζονται με χρόνιο πόνο παρατηρήθηκε σημαντική μείωση α) στη συχνότητα εμφάνισης τους [πονοκέφαλος / ημικρανία (t (70) = 3,51, p<0,01), πιασμένος σβέρκος (t (70) = 3,86, p<0,001), ανακατωμένο στομάχι / ναυτία (t (70) = 3,21, p<0,01) και δυσπεψία (t (70) = 2,95, p<0,01) και β) στην ένταση τους [έλκος στομάχου (t (70) = 2,09, p<0,05) και δυσπεψία (t (70) = 2,34, p<0,05)]. Επίσης, σημαντική μείωση εμφανίστηκε και στην εκδήλωση καταθλιπτικών συμπτωμάτων (t (70) = 4,61, p<0,001). Καθώς μέσα από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ο ρόλος της συμπαθητικής διέγερσης στο βίωμα του χρόνιου πόνου γίνεται σαφής, σημαντικός θεραπευτικός στόχος για την επιτυχή αντιμετώπισή του πρέπει να είναι η λειτουργική διαχείριση του στρες.

Η Κεφαλαλγία Τύπου Τάσης και η Ημικρανία ως εκφάνσεις συμπαθητικής διέγερσης

Χρηστίδης, Δ., Νασιοπούλου, Γ., Πασαλίδου, Χ., Λεβεντοπούλου, Ν., και Λεβή, Ν. Η Κεφαλαλγία Τύπου Τάσης και η Ημικρανία ως εκφάνσεις συμπαθητικής διέγερσης. Στο στρογγυλό τραπέζι (Δ. Α. Χρηστίδης, προεδρεύων) με τίτλο: «Χρόνιος πόνος» στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία – Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων & Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Αθήνα. (Οκτώβριος 2004).

Περίληψη: Οι πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες αποτελούν τη συχνότερη νευρολογική νόσο, σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας (1998). Από τα επιμέρους σύνδρομα, η Κεφαλαλγία Τύπου Τάσης (ΚΤΤ) είναι η συχνότερη μορφή, ενώ δεύτερη κατά σειρά ακολουθεί η Ημικρανία (Μητσικώστας, 1998). Και οι δύο έχουν ως κοινό παθογενετικό μηχανισμό την παρατεταμένη συμπαθητική διέγερση, όπως αυτό υποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας σε ψυχοφυσιολογικές μετρήσεις 15 διαγνωσμένων κεφαλαλγικών. Ως δείκτες της συμπαθητικής διέγερσης μετρήθηκαν, πριν και μετά την εκπαίδευσή τους σε τεχνικές διαχείρισης του στρες και ασκήσεις χαλάρωσης, οι ηλεκτρομυογραφικές τιμές του μετωπιαίου (t (14) = 2,14, p<0,05) και του άνω τραπεζοειδούς (t (14) = 2,37, p<0,05) καθώς και η θερμοκρασία (t (14) = 2,2, p<0,05) των άκρων τους. Συγκεκριμένα, στις ΚΤΤ, η συμπαθητική διέγερση εκφράζεται ως υπερτονία των μυών της κεφαλής, του αυχένα και των ώμων, ενώ στις ημικρανίες εκδηλώνεται με αγγειοκινητικά φαινόμενα. Και στις δύο περιπτώσεις, πρόκειται για ένα δυσλειτουργικό τρόπο έκφρασης κατά τη διαδικασία αντιμετώπισης «κινδύνων», που ωστόσο εμφανίζεται και ελλείψει στρεσοπαραγόντων, όταν το άτομο αποκτήσει τη συνήθεια να εκφράζεται μ’ αυτό τον τρόπο.

Ειδικά για τις ΚΤΤ αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλο που μετονομάστηκαν έτσι (από Κεφαλαλγίες Μυϊκής Τάσης), τα δικά μας ευρήματα αποδεικνύουν ότι η αυξημένη μυϊκή τάση, ως ένδειξη της υποβόσκουσας συμπαθητικής διέγερσης, είναι πάντα παρούσα, αρκεί η διερεύνησή της να γίνεται με προσεκτικό και μεθοδευμένο τρόπο.

Η θετική επίδραση των τεχνικών διαχείρισης του στρες και των ασκήσεων χαλάρωσης στις κεφαλαλγίες

Χρηστίδης, Δ. Α., Πασαλίδου, Χ., Νασιοπούλου, Γ., Λεβεντοπούλου, Ν., και Λεβή, Ν. Η θετική επίδραση των τεχνικών διαχείρισης του στρες και των ασκήσεων χαλάρωσης στις κεφαλαλγίες. Στο στρογγυλό τραπέζι (Δ. Α. Χρηστίδης, προεδρεύων) με τίτλο: «Χρόνιος πόνος» στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία – Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων & Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Αθήνα. (Οκτώβριος 2004).

Περίληψη: Η κεφαλαλγία εξ ορισμού αναφέρεται σε πόνο της κεφαλής και γειτονικών περιοχών της. Από τα περίπου εκατό είδη κεφαλαλγίας, τρία από αυτά ευθύνονται για περισσότερο από 90% των κεφαλαλγικών επεισοδίων. Τα τρία αυτά είδη, η Κεφαλαλγία Τύπου Τάσης, η Ημικρανία και η Μικτή Κεφαλαλγία, χαρακτηρίζονται από απουσία οργανικών  ευρημάτων στον παθογενετικό μηχανισμό τους. Δεκαέξι  κεφαλαλγικοί (4 άντρες, 12 γυναίκες) με επίσημη διάγνωση σε μία από τις τρεις προαναφερθείσες μορφές εκπαιδεύτηκαν, με ένα τρίωρο σεμινάριο, σε τεχνικές διαχείρισης του στρες και ασκήσεις χαλάρωσης. Στη συνέχεια ακολούθησαν τέσσερις ατομικές συναντήσεις με στόχο την εμπέδωση του σεμιναριακού υλικού και, ειδικότερα, της άσκησης χαλάρωσης. Το αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης ήταν η σημαντική μείωση της συχνότητας των κεφαλαλγικών επεισοδίων (t (16)=2,69, p=0,016). Επιπλέον, σημαντική μείωση επήλθε και στο βαθμό του καταθλιπτικού συναισθήματος των συμμετεχόντων (t(14)=2,875, p<0,05). Συνεπώς, ο έλεγχος του στρες και η εκπαίδευση στη χαλάρωση φαίνεται να επιφέρουν ένα ισχυρό θεραπευτικό αποτέλεσμα στη χρόνια κεφαλαλγία.

Σύνδρομο χρόνιου πόνου

Χρηστίδης, Δ. Α. Σύνδρομο χρόνιου πόνου. Στο στρογγυλό τραπέζι (Δ. Α. Χρηστίδης, προεδρεύων) με τίτλο: «Χρόνιος πόνος» στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία – Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων & Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Αθήνα. (Οκτώβριος 2004).

Περίληψη: Ο Χρόνιος Πόνος (ΧΠ) συνδέεται με μια σύνθετη κατάσταση η οποία μπορεί να έχει ξεκινήσει από οργανικά αίτια αλλά συντηρείται από έναν συνδυασμό νευροφυσιολογικών, ψυχολογικών και βιο-μηχανικών παραγόντων και παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στη διάγνωση και την κλινική αντιμετώπισή του. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει καλλιεργηθεί η αντίληψη ότι, για την θεραπεία του, πρέπει να αντιμετωπιστεί το σύνολο των εμπλεκόμενων παραγόντων που παράγουν και συντηρούν το φαινόμενο. Ο ρόλος του ψυχολόγου στην αντιμετώπιση του ΧΠ είναι σημαντικός και οι θεραπευτικοί στόχοι περιλαμβάνουν θέματα όπως: έκφραση και σωματοποίηση, διαχείριση του άγχους και μείωση της συμπαθητικής διέγερσης, αυτόματες συμπεριφορές και γνωσίες, εξάρτηση από συνταγογραφούμενες και μη ουσίες, πρωτογενής ή δευτερογενής κατάθλιψη και πολλά άλλα. Στην Ελλάδα, οι υπάρχουσες συνθήκες (έλλειψη διεπιστημονικής ομάδας, αντιλήψεις του κοινού αλλά και των γιατρών, κλπ) αφενός δυσχεραίνουν το έργο του ψυχολόγου, αφετέρου το καθιστούν σημαντικότερο. Στόχοι αυτού του στρογγυλού τραπεζιού είναι α) να παρουσιαστεί το θέμα του συνδρόμου χρόνιου πόνου (ΣΧΠ) και να εξηγηθούν οι συνθήκες μετάβασης από ΧΠ στο ΣΧΠ, β) να συζητηθούν εμπειρίες ψυχολόγων που εργάζονται είτε σε οργανωμένους χώρους αντιμετώπισης του ΧΠ, είτε ιδιωτικά, γ) να αναδειχθεί η σημασία της αυξημένης συμπαθητικής λειτουργίας (στρες) στην εμφάνιση και τη συντήρηση του ΧΠ, και δ) να υποδειχθεί η ανάγκη συνδυασμού ψυχοθεραπευτικών και  ψυχοφυσιολογικών τεχνικών για την ολοκληρωμένη κάλυψη των ψυχολογικών αναγκών του ασθενή με ΧΠ.

Ακαδηµαϊκή και κοινωνική ζωή των φοιτητών µε αναπηρίες ή παθήσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Μητσοπούλου, Χ., Ευκλείδη, Α., Κούρτης, Σ., και Χρηστίδης, ∆. Α. Ακαδηµαϊκή και κοινωνική ζωή των φοιτητών µε αναπηρίες ή παθήσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Ρόδος. (Μάιος 2003).

Σχεδιασμός, κατασκευή και στάθμιση μηχανήματος ηλεκτροδερματικής βιοανατροφοδότησης στο φοιτητικό πληθυσμό

Χρηστίδης, Δ. Α., Βεζερτζή, Μ., Κυριάκου, Ε., Κομνίδης, Α. και Λαζαρίδης, Γ. Δ. Σχεδιασμός, κατασκευή και στάθμιση μηχανήματος ηλεκτροδερματικής βιοανατροφοδότησης στο φοιτητικό πληθυσμό. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Ρόδος. (Μάιος 2003).

Περίληψη: Σκοπός της εργασίας ήταν, αφενός, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η στάθμιση ενός Μηχανήματος Ηλεκτροδερματικής Βιοανατροφοδότησης (ΜΗΔΒ) με χαμηλό κατασκευαστικό κόστος και, αφετέρου, εφόσον ο πρωταρχικός αυτός σκοπός είχε επιτυχή έκβαση, να κατασκευαστούν συνολικά 20 ΜΗΔΒ για τις ανάγκες του μαθήματος «Βιοανατροφοδότηση – 415» του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Για την κατασκευή του ΜΗΔΒ αναπτύχθηκε ένα κύκλωμα, με τρεις τελεστικούς ενισχυτές, το οποίο χρησιμοποιεί τη μέθοδο της σταθερής τάσης. Διερευνήθηκε, αρχικά, η αξιοπιστία του ΜΗΔΒ ως ηλεκτρονικής συσκευής, λαμβάνοντας διαδοχικές μετρήσεις από έναν αντιστάτη μεταβλητής τιμής 1ΜΩ. Η σύγκριση αυτών των μετρήσεων κατέδειξε υψηλό δείκτη συνάφειας (r=0.998, p<0.01). Στη συνέχεια, με πιστοποιημένο όργανο (πολύμετρο SOAR-3210), διερευνήθηκε κατά πόσο λειτουργεί ικανοποιητικά και ως ψυχοφυσιολογική συσκευή. Συγκρίθηκαν τιμές της Ηλεκτροδερματικής Δραστηριότητας (ΗΔΔ) εκατό (100) ατόμων, οι οποίες καταγράφηκαν α) με δύο πανομοιότυπα ΜΗΔΒ και β) με το ίδιο πιστοποιημένο (βιομηχανικού τύπου SOAR-3210) πολύμετρο που χρησιμοποιήθηκε στις προηγούμενες συγκρίσεις. Η μεταξύ των δύο ΜΗΔΒ συνάφεια ήταν σημαντικά υψηλή (r=0.966, p<0.01), όπως, επίσης, και η συνάφεια των τιμών των δύο ΜΗΔΒ με το πολύμετρο (r=0.811, p<0.01). Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι το ΜΗΔΒ λειτούργησε ικανοποιητικά, τόσο ως ηλεκτρονική, όσο και ως ψυχοφυσιολογική συσκευή, εδραιώνοντας, με αυτόν τον τρόπο, τη χρησιμότητά του όχι μόνο ως εκπαιδευτικού, αλλά και ως θεραπευτικού εργαλείου στο χώρο της Βιοανατροφοδότησης και της Ψυχοφυσιολογίας.

Διαφορές ανάμεσα στη θεωρούμενη και στην πραγματική ανάγκη για υποστήριξη σε φοιτητές του Α.Π.Θ.

Χρηστίδης, Δ. Α., Γιαγλής, Γ. Δ., και Κωνσταντινίδου, Α. Διαφορές ανάμεσα στη θεωρούμενη και στην πραγματική ανάγκη για υποστήριξη σε φοιτητές του Α.Π.Θ. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Ρόδος. (Μάιος 2003).

Περίληψη: Συγκρίθηκε η θεωρούμενη ανάγκη με τη δηλωμένη ανάγκη, ως προς το είδος των προβλημάτων για τα οποία θα πρέπει να προσφέρει υποστήριξη ένα πανεπιστημιακό συμβουλευτικό κέντρο. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 1711 φοιτητές από 32 τμήματα του Α.Π.Θ., άνδρες (46%) και γυναίκες (54%), ηλικίας από 18 έως 36 ετών (μ.ό.: 21,05 ± 2,04). Οι απαντήσεις τους κωδικοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν σε 11 κατηγορίες και 85 υποκατηγορίες προβλημάτων. Γενικώς οι εξαρτήσεις, τα σεξουαλικά και τα σωματικά προβλήματα υπερτιμήθηκαν ως θεωρούμενη ανάγκη να αντιμετωπιστούν από έναν συμβουλευτικό σταθμό, ενώ αντίστοιχα υποτιμήθηκαν οι δυσκολίες προσαρμογής και τα προσωπικά-ψυχολογικά προβλήματα, όπως φάνηκε από τις πραγματικές δηλώσεις. Ειδικότερα, οι άντρες φάνηκε να υπερεκτιμούν την εμφάνιση γυναικολογικών προβλημάτων, ενώ οι ίδιοι δηλώνουν συχνότερες δυσκολίες κοινωνικής φύσης. Οι γυναίκες, από την άλλη, θεώρησαν τις σεξουαλικές δυσκολίες και τις εξαρτήσεις ως ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ στην πραγματικότητα τους απασχολούσαν συχνότερα οι ψυχοφυσιολογικές διαταραχές. Οι πρωτοετείς υποτίμησαν τα προβλήματα προσαρμογής που αντιμετωπίζουν, ενώ οι μεγαλύτεροι φοιτητές υποτίμησαν τα συναισθηματικά. Τέλος το επίπεδο μόρφωσης των γονιών, ο τόπος προέλευσης και οι συνθήκες κατοίκησης των φοιτητών δε φάνηκε να επηρεάζουν σημαντικά τις απόψεις τους αυτές.

Κεφαλαλγία μυϊκής τάσης ή τύπου τάσης;

Χρηστίδης, Δ. Α.,  Γιαγλής, Δ. Γ., Νασιοπούλου, Γ., Πασαλίδου, Χ., και Τζαβέλα, Ε. Κεφαλαλγία μυϊκής τάσης ή τύπου τάσης; 5ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Αθήνα. (Φεβρουάριος 2003).

Περίληψη:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ταξινόμηση της κεφαλαλγίας από την Ad Hoc Committee (1962), τον Lance (1978),  τον Dalesio (1980) αλλά και τον Diamond (1990) περιλαμβάνει την κατηγορία “Κεφαλαλγία από Μυϊκή Σύσπαση” ή Κεφαλαλγία Τάσεως, αντικατοπτρίζοντας την αντίληψη ότι οφείλεται σε παρατεταμένη μυϊκή σύσπαση. Αργότερα η εξήγηση αυτή αμφισβητήθηκε, με κατάληξη το 1988 η Διεθνής Επιτροπή Ταξινόμησης των Κεφαλαλγιών να τη μετονομάσει σε “Κεφαλαλγία Τύπου Τάσεως”, προτείνοντας το διαχωρισμό της σε περιπτώσεις όπου ανιχνεύεται διαταραχή των περικρανιακών μυών ή όχι. Την ταξινόμηση αυτή υιοθέτησε και η ΠΟΥ στο ICD-10 (1993). Οι συγγραφείς, από την κλινική τους εμπειρία, ανέκαθεν θεωρούσαν ότι οι ΚΤΤ πάντοτε συνοδεύονται από αυξημένη μυϊκή τάση και ότι η απουσία της οφείλεται σε συνθήκες υψηλής επίγνωσης του κεφαλαλγικού κατά τη μέτρηση.

ΣΚΟΠΟΣ: Να διερευνηθεί κατά πόσο οι συνθήκες: «επίγνωση» και «μη επίγνωση» κατά τη διάρκεια αρχικών ψυχοφυσιολογικών μετρήσεων κεφαλαλγικών ατόμων είναι δυνατόν να επηρεάσουν τις αντίστοιχες τιμές, καθιστώντας τις αναξιόπιστες.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Μετρήθηκαν οι ηλεκτρομυογραφικές, ηλεκτροδερματικές και θερμογραφικές τιμές δέκα κεφαλαλγικών α) ενόσω είχαν «επίγνωση» ότι καταγράφονται οι τιμές τους και β) κατά τη διάρκεια απόσπασης της προσοχής τους («μη επίγνωσης»).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η σύγκριση όλων των σχετικών μεταβλητών έδειξε χαμηλότερες τιμές στη συνθήκη «επίγνωση», όπου οι ηλεκτρομυογραφικές και ηλεκτροδερματικές τιμές παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντική διαφορά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι κεφαλαλγικοί όντως έχουν αυξημένη μυϊκή τάση αλλά, φαίνεται πως ο τρόπος ή/και το γεγονός της μέτρησης, δημιουργώντας συνθήκες υψηλής επίγνωσης, επηρεάζουν αυτήν την εικόνα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση στηρίζεται στις αντιλήψεις για τον παθογενετικό μηχανισμό και, καθώς ο τρόπος λήψης των αρχικών ψυχοφυσιολογικών μετρήσεων φαίνεται να είναι σημαντικός, προτείνεται α) η επανεκτίμηση του παράγοντα της μυϊκής τάσης και β) εφεξής οι αρχικές ψυχοφυσιολογικές μετρήσεις να πραγματοποιούνται και σε συνθήκες «μη επίγνωσης».

Σχεδιασμός και κατασκευή ψυχοφυσιολογικής-βιοϊατρικής εφαρμογής για την αντικειμενική μέτρηση της επίδρασης του θορύβου πόλης στον ανθρώπινο οργανισμό

Χρηστίδης, Δ. Α., Δημούλας, Χ., Καλλίρης, Γ., Σεβαστιάδης, Χ., Κουντουράς, Ν., και Παπανικολάου, Γ. Σχεδιασμός και κατασκευή ψυχοφυσιολογικής-βιοϊατρικής εφαρμογής για την αντικειμενική μέτρηση της επίδρασης του θορύβου πόλης στον ανθρώπινο οργανισμό. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοφυσιολογίας. Θεσσαλονίκη. (Ιούλιος 2001).

Περίληψη: Η εργασία αποσκοπεί (ως μέρος ευρύτερου έργου) στο σχεδιασμό και στην κατασκευή μιας εφαρμογής βιο-ιατρικής τεχνολογίας με ικανότητα μέτρησης ψυχοφυσιολογικών αντιδράσεων και τη διάρκεια έκθεσης σε θόρυβο πόλης. Το πρώτο σκέλος αφορά στην ηχογράφηση, ανάλυση και αναπαραγωγή επιλεγμένων θορύβων πόλης με εξοπλισμό υψηλής πιστότητας και σύγχρονες μεθόδους ηχογράφησης και ηχοτροφοδοσίας. Το δεύτερο σκέλος αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ψυχοφυσιολογικού εξοπλισμού και λογισμικού για την καταγραφή και επεξεργασία Ηλεκτροδερματικής Αντίστασης (ΗΔΑ), Ηλεκτρομυογραφήματος, Περιφερικής Θερμοκρασίας (Temp) και Φωτοπλεθυσμογραφίας σε συγχρονισμό με την ηχο-αναπαραγωγική διαδικασία. Πιλοτική διερεύνηση 4 υποκειμένων σε ΗΔΑ και Temp υποδεικνύει σημαντικές διαφορές κατά την παρουσίαση του θορύβου. Τελικός στόχος είναι η χρήση της εφαρμογής σε τυφλό πειραματικό σχέδιο με παρουσίαση του θορύβου στην Πειραματική Ομάδα ενώ τα υποκείμενα εμπλέκονται σε σταθμισμένες γνωστικές δοκιμασίες. Η εργασία υπεβλήθη ως υποψηφιότητα για το βραβείο «Βεργίνα» του συνεδρίου. Λόγω παράλειψης σχετικής οργάνωσης από την Οργανωτική Επιτροπή, ποτέ δεν ανακοινώθηκε.

Design and implementation of a psychophysiological-biomedical configuration for the objective evaluation of human response to city noise

Christidis, D. A., Dimoulas, C., Kalliris, G., Sevastiadis, C., Kontouras, N., and Papanikolaou, G. Design and implementation of a psychophysiological-biomedical configuration for the objective evaluation of human response to city noise. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοφυσιολογίας. Θεσσαλονίκη. (Ιούλιος 2001).

Abstract: This project  focuses (as part of a larger project) on the design and implementation of a biomedical engineering configuration with the capability of objective measurement of psychophysiological reactions during exposure to city noise. The first part involves sound recording, analysis and reinforcement techniques. The second part involves the design and implementation of psychophysiological hardware and software for recording and processing Electrodermal Activity (EDA), Peripheral Temperature (Temp), Electromyography and Photo-Plethysmography in parallel with the sound reinforcement process. Pilot EDA and Temp data, on four subjects, indicate significant differences during  noise presentation. The final goal is to apply this configuration in a blind experimental design where Experimental Group subjects will be exposed to city noise while performing standardized cognitive tasks.

Η εργασία υπεβλήθη ως υποψηφιότητα για το βραβείο «Βεργίνα» του συνεδρίου. Λόγω παράλειψης σχετικής οργάνωσης από την Οργανωτική Επιτροπή, ποτέ δεν ανακοινώθηκε.

Ψυχολογικοί παράγοντες στη σκλήρυνση κατά πλάκας

Χρηστίδης, Δ. Α. Ψυχολογικοί παράγοντες στη σκλήρυνση κατά πλάκας. “3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας” – Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Αθήνα. (Μάρτιος 1997).

Η διαδικασία της επανατροφοδότησης στη γνωστικο-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και ειδικά στην αντιμετώπιση των ψυχοφυσιολογικών διαταραχών

Χρηστίδης, Δ. Α. Η διαδικασία της επανατροφοδότησης στη γνωστικο-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και ειδικά στην αντιμετώπιση των ψυχοφυσιολογικών διαταραχών. Διημερίδα εκπαίδευσης στη γνωσιακή ή γνωστική-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. Ελληνική Εταιρία Έρευνας της Συμπεριφοράς – Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας. Αθήνα. (Δεκέμβριος 1999).

Περιγραφή: Η ανακοίνωση αναφέρεται στο σημαντικό ρόλο της ανατροφοδότησης (με τις διάφορες μορφές που μπορεί να έχει) ως διαδικασίας ενημέρωσης, επαναπροσδιορισμού και διόρθωσης, στο πλαίσιο της γνωστικοσυμπεριφορικής θεραπευτικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των ψυχοφυσιολογικών διαταραχών. Ειδικά τονίζεται και περιγράφεται η έννοια του να αποτελεί ο ίδιος ο θεραπευτής (ή να συμμετέχει σε) ένα μηχανισμό ανατροφοδότησης για τις δυσλειτουργικές και αποκλίνουσες συμπεριφορές και σκέψεις του θεραπευόμενου που πρέπει να διορθωθούν και να αναπλαισιωθούν. Για την αντιμετώπιση των ψυχοφυσιολογικών διαταραχών, τονίζεται η ανάγκη της πλήρους υποστήριξης του σωματικού αιτήματος με την πρόσθετη προσφορά της βιοανατροφοδότησης.

Γνωστικές διεργασίες - Συμπαθητική διέγερση – Πόνος

Χρηστίδης, Δ. Α. Γνωστικές διεργασίες – Συμπαθητική διέγερση – Πόνος. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας και Θεραπείας Πόνου. Ευρωπαϊκή Εταιρεία Περιοχικής Αναισθησίας και Αναισθησιολογική Μονάδα Αρεταίειου Νοσοκομείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα. (1995).

A cognitive - applied psychophysiology model for the effective treatment of muscle tension headaches

Christidis, D. A. A cognitive – applied psychophysiology model for the effective treatment of muscle tension headaches. 24th Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies”. The European Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Corfu. (Σεπτέμβριος 1994).

Cognitive factors that reinforce habitual muscular tension and fatigue in chronic pain and other stress related disorders

Christidis, D. A. Cognitive factors that reinforce habitual muscular tension and fatigue in chronic pain and other stress related disorders. 24th Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies. The European Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Corfu. (Σεπτέμβριος 1994).

Γνωστικές Λειτουργίες που Εμπλέκονται στην Παθογένεση Ψυχοσωματικών Προβλημάτων με Μυϊκό Σπασμό

Χρηστίδης, Δ. Α. Γνωστικές Λειτουργίες που Εμπλέκονται στην Παθογένεση Ψυχοσωματικών Προβλημάτων με Μυϊκό Σπασμό. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Ελληνικής Κεφαλαλγίας. Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας. Αθήνα. (1993).

Cognitive/behavioural approaches to stress management

Christidis, D.A., Cramer, C., and O’Brian, K. Cognitive/behavioural approaches to stress management. Tampa 4th Healing arts festival. Tampa University and Tampa General Hospital. Tampa, Fla. (Μάιος 1989).

EMG biofeedback in neuromuscular rehabilitation

Christidis, D. A. EMG biofeedback in neuromuscular rehabilitation. 82nd Annual Conference of the Southern Medical Association, New Orleans, La. (Νοέμβριος 1988).

Music therapy as treatment for post-operative pain management in scoliosis surgery

Christidis, D. A., Liebman, S. S., and Javech, N. Music therapy as treatment for post-operative pain management in scoliosis surgery. National Association for Music Therapy, 37th Annual Conference, Chicago, Ill. (Νοέμβριος 1986).