Ανάδραση > Συνεργασίες

Συνεργασίες

Επιδιώκουμε συνεργασία με γιατρούς και θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των θεραπευτικών αναγκών των ασθενών μας. Αναζητούμε γιατρούς και θεραπευτές με καλή εκπαίδευση και θετικό χαρακτήρα α) στην περιοχή του Βόλου, για την κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών μας και β) σε όλη την Ελλάδα, για την υποστήριξη των θεραπευόμενων στην περιοχή τους.