Ανάδραση > Ψυχοφυσιολογικές διαταραχές

Ψυχοφυσιολογικές διαταραχές

Οι ψυχοφυσιολογικές διαταραχές είναι το σύγχρονο όνομα για όλα αυτά που έως πρόσφατα ήταν ευρέως γνωστά ως “ψυχοσωματικές διαταραχές” ή/και “ψυχοσωματικά προβλήματα”.

Το 1994 ο Robert Gatchel, Ψυχοφυσιολόγος και τότε Πρόεδρος του νέο-ιδρυθέντος 28ου Τομέα Αποκατάστασης του APA (American Psychological  Association) τις όρισε ως:

Οι ψυχοφυσιολογικές διαταραχές, που παραδοσιακά ονομάζονταν ψυχοσωματικά προβλήματα, χαρακτηρίζονται από σωματικά συμπτώματα ή δυσλειτουργίες διαφόρων οργάνων και συστημάτων που είναι στενά συνδεδεμένα με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.

Gatchel, 1994

Οι ψυχοφυσιολογικές διαταραχές (ψυχοσωματικά προβλήματα) ταλαιπωρούν πολύ κόσμο με προβλήματα που ποικίλλουν από κρίσεις πανικού και κεφαλαλγίες έως ευερέθιστο έντερο και σκλήρυνση κατά πλάκας. Είναι πολύ συνηθισμένο να έχει κάνει κάποιος όλες τις ιατρικές εξετάσεις που σχετίζονται με το πρόβλημά του χωρίς όμως να υπάρχουν σωματικά ευρήματα. Η λύση κρύβεται σε μια δημιουργική συνεργασία με έναν έμπειρο και καλά εκπαιδευμένο Ψυχοφυσιολόγο που θα καθοδηγήσει στην αποκωδικοποίηση των μηχανισμών σωματοποίησης που χρησιμοποιούνται ως δίοδοι έκφρασης όλων αυτών που δεν εκφράζονται με λόγια… Το bιofeedback (βιοανάδραση) είναι ένα μοναδικό κλινικό εργαλείο που θα υποστηρίξει αυτήν την εκπαιδευτική διαδικασία…

Σε αυτήν την σελίδα θα βρείτε λίγα λόγια για την ιστορία και την ταξινόμησή τους, για τις κατά καιρούς επικρατούσες θεωρητικές απόψεις καθώς επίσης και μια ενδεικτική λίστα παθήσεων που για την αντιμετώπισή τους ο συνδυασμός ψυχοφυσιολογικών μεθόδων και βιοανάδρασης (biofeedback) έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Η λίστα αυτή προτείνεται από την AAPB (Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback – Εταιρία Εφαρμοσμένης Ψυχοφυσιολογίας και Βιοανάδρασης) όπου το “Πρώτο Βραβείο” του διεθνούς συνεδρίου της το 2001 απονεμήθηκε στην ομάδα μου (είχα την τιμή ότι μου απονεμήθηκε και το “Δεύτερο Βραβείο για την καλύτερη αναρτημένη εργασία” στο ίδιο συνέδριο).

Στις επόμενες ενότητες συζητώ τις Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές σύμφωνα με τη δικές μου αντιλήψεις και τρόπους αντιμετώπισής τους.

Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Ιστορική διαδρομή...

Ο όρος ‘ψυχοσωματικός’ δημιουργήθηκε από τον Heinroth το 1818. Εισήχθη με τη μελέτη της επίδρασης του συναισθήματος στα διάφορα όργανα του σώματος. Ωστόσο, η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία προτιμά τον όρο ‘ψυχοφυσιολογικός’ όταν αναφέρεται σε συγκεκριμένες διαταραχές και ‘ψυχοσωματικός’ για τη γενική προσέγγιση της ιατρικής στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι φυσικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες. Ο όρος ‘ψυχοφυσιολογικός’ από μόνος του τονίζει το γεγονός ότι μιλάμε για διαταραχές που προκαλούνται και συντηρούνται κυρίως από ψυχολογικούς και συναισθηματικούς παράγοντες και όχι από οργανικά αίτια. Στην ψυχοφυσιολογική δυσλειτουργία οι ψυχολογικές διαταραχές ή δυσκολίες εκφράζονται με κάποια οργανική παθολογία.

Τα πειράματα των Cannon και Bard στις αρχές του 20ού αιώνα σχετικά με την επίδραση του συναισθήματος στις σωματικές αλλαγές εκίνησαν έναν μεγάλο αριθμό ερευνών που οδήγησαν σε ριζική αλλαγή στον τομέα της ψυχοφυσιολογικής ιατρικής.

Ο Φρόιντ (1949), πατέρα της ψυχανάλυσης, επίσης πίστευε ότι η αδιαχείριστη ψυχική ενέργεια βρίσκει την έκφραση της σε φυσιολογική δυσλειτουργία.

Σύμφωνα με τον Alexander (1950), πατέρα της ψυχοσωματικής ιατρικής, κάθε είδος ψυχοσωματικής διαταραχής μπορεί να συνδέεται με συγκεκριμένους τύπους στρες. Έβλεπε για παράδειγμα το πεπτικό έλκος να σχετίζεται με την απογοήτευση της αγάπης και την ανάγκη για προστασία. Η απογοήτευση αυτών των αναγκών, όπως εξηγούσε, προκάλεσε τον θυμό και το άγχος που διεγείρουν την έκκριση οξέων στο στομάχι. Αυτό οδηγεί σε πεπτικά έλκη. Στη Ρωσία, με βάση τις αρχές του Pavlov, διεξήχθησαν πολλές μελέτες για την ψυχοσωματική διαταραχή. Αυτές οι μελέτες ήταν πιο αντικειμενικές και είχαν πειραματική βάση.

Για να το θέσουμε διαφορετικά, στην ψυχοσωματική διαταραχή, η ψυχολογική ζωή ενός ατόμου επηρεάζει συχνά τη σωματική του υγεία. Στην πραγματικότητα τα συμπτώματα, η πορεία και ακόμη και η έκβαση των σωματικών διαταραχών αφορούν στην αλληλεπίδραση των φυσιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Συνοδεύονται πάντα από συναισθηματικές αντιδράσεις που προκαλούν παθολογικές αλλαγές. Υπάρχουν πολλές αποδείξεις πλέον που επιβεβαιώνουν ότι σε διαφορετικές σωματικές ασθένειες οι ψυχολογικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο.

Στην ψυχοφυσιολογική διαταραχή υπάρχει πάντα μια πραγματική σωματική κατάσταση/ασθένεια που προκαλεί σωματική δυσλειτουργία. Οι ψυχολογικοί και φυσιολογικοί παράγοντες αναμιγνύονται τόσο πολύ που είναι δύσκολο να πούμε πιο είναι πιο σημαντικό και επείγον. Για παράδειγμα, στο άγχος, οι ψυχολογικοί και φυσιολογικοί παράγοντες είναι ενσωματωμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δύσκολο να διαχωριστεί η επιρροή τους.

Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Θεωρητικές απόψεις...

Το DSM 11 ορίζει την ψυχοφυσιολογική διαταραχή ως “χαρακτηριζόμενη από σωματικά συμπτώματα που προκαλούνται από συναισθηματικούς παράγοντες και εμπλέκουν ένα σύστημα οργάνων συνήθως υπό την νεύρωση του αυτόνομου νευρικού συστήματος” (American Psychiatric Association, 1968).

Σύμφωνα με το DSM IIIR, τα διαγνωστικά κριτήρια για την ψυχοσωματική διαταραχή είναι τα σημαντικά ψυχολογικά και περιβαλλοντικά ερεθίσματα που σχετίζονται σημαντικά και προσωρινά με την έναρξη μιας σωματικής διαταραχής. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μια αποδεδειγμένη οργανική παθολογία όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα ή μια γνωστή σωματική διεργασία όπως η ημικρανία.

Τα διαγνωστικά κριτήρια για τους ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την σωματική κατάσταση όπως καθορίζονται από το DSM IIIR είναι:

 1. Τα σημαντικοί ψυχολογικά και περιβαλλοντικά ερεθίσματα που σχετίζονται προσωρινά με την έναρξη ή την επιδείνωση συγκεκριμένης σωματικής κατάστασης ή διαταραχής.
 2. Η σωματική κατάσταση περιλαμβάνει είτε αποδεδειγμένη οργανική παθολογία όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα ή γνωστή σωματική διεργασία όπως η ημικρανία.

Αν και πολύ λίγα ψυχοσωματικά περιστατικά εισάγονται στα νοσοκομεία, λόγω όμως των έντονων ή/και απειλητικών για τη ζωή συνεπειών τους, αυτές οι διαταραχές απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Οι ψυχολόγοι έχουν αναρωτηθεί: εάν το συναίσθημα ή το στρες είναι η μόνη αιτία της ψυχοσωματικής διαταραχής, τότε γιατί διαφορετικά άτομα επιλέγουν διαφορετικά συστήματα οργάνων ως εστίες για τις ψυχοσωματικές διαταραχές τους αντί για ένα συγκεκριμένο όργανο; Τρεις διαφορετικές εικασίες έχουν προσφερθεί από τους ερευνητές ως προς το γιατί μπορεί να επιλεγεί μια συγκεκριμένη ψυχοσωματική διαταραχή αντί μιας άλλης.

Η πρώτη θεωρεί ότι συγκεκριμένες ψυχοσωματικές διαταραχές εμφανίζονται στο σύστημα ή όργανο που είναι πιο ευαίσθητο και αυτή η αδυναμία μπορεί να έχει γενετικά ή περιβαλλοντικά αίτια. Για παράδειγμα, εάν το ασθενέστερο μέρος ενός ατόμου είναι το πεπτικό του σύστημα και βιώνει συνεχές συναισθηματικό άγχος μπορεί έτσι να υποφέρει από πεπτικό έλκος.

Η δεύτερη εξήγηση θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορές στα κληρονομικά πρότυπα αντίδρασης στο άγχος που μπορεί να προδιαθέτουν τους ανθρώπους να αναπτύξουν ειδικές βλάβες ενός συστήματος. Για παράδειγμα, τα άτομα που έχουν σύγκρουση εξάρτησης – ανεξαρτησίας ενδέχεται να είναι πιο επιρρεπή στην ανάπτυξη έλκους. Ομοίως, κάποιοι απαντούν σε κατάσταση άγχους με υψηλή αρτηριακή πίεση, ενώ άλλοι μπορεί να ανταποκριθούν στην δυσλειτουργία του αναπνευστικού συστήματος υπό μορφή άσθματος.

Σύμφωνα με την τρίτη εξήγηση, ούτε τα αδύναμα οργανικά συστήματα ούτε τα κληρονομικά μοτίβα απόκρισης, αλλά συγκεκριμένοι τύποι προτύπων προσωπικότητας είναι η κύρια αιτία για την ανάπτυξη ψυχοσωματικών διαταραχών. Στις ψυχοφυσιολογικές διαταραχές υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα συμπτωμάτων και η εξήγηση και η θεραπεία για έναν τύπο ψυχοσωματικής διαταραχής συνήθως δεν ισχύουν για τους άλλους τύπους.

Η κλινική εικόνα των ψυχοσωματικών διαταραχών τείνει να είναι φασική, υπάρχουν δηλαδή περίοδοι αύξησης των συμπτωμάτων που ακολουθούνται από την μείωση ή την εξαφάνιση των συμπτωμάτων. Η αλληλουχία της εμφάνισής τους ή της εξαφάνισης τους φαίνεται να σχετίζεται με την ένταση του στρες που βιώνει το άτομο. Για παράδειγμα, ένα εξαιρετικά πολυάσχολο στέλεχος μιας επιχείρησης μπορεί να δει το έλκος του να βελτιώνεται κατά τη διάρκεια ενός μήνα διακοπών.

Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι υπάρχουν έντονες διαφορές μεταξύ των φύλων στη συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένης διαταραχής. Για παράδειγμα, τα έλκη είναι πολύ πιο κοινά στους άντρες παρά στις γυναίκες. Ομοίως, η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι πολύ πιο συχνή σε γυναίκες παρά σε άνδρες. Από την ταξινόμηση αυτή είναι σαφές ότι οι ψυχοφυσιολογικές διαταραχές περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δυσλειτουργιών στις οποίες τα άγχος και οι πιέσεις της ζωής παίζουν έναν αιτιατό ρόλο.

Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Ταξινόμηση...

Η ταξινόμηση της APA απαριθμεί 10 τύπους ψυχοφυσιολογικών διαταραχών λαμβάνοντας υπόψη τα συμπτώματα. Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά.

 1. Ψυχοφυσιολογικές δερματικές διαταραχές [] νευροδερματίτιδα, ατοπική δερματίτιδα, έκζεμα και ορισμένες περιπτώσεις ακμής, κνίδωσις και εξανθημάτων.
 2. Ψυχοφυσιολογικές μυοσκελετικές διαταραχές [] πόνος στην πλάτη, μυϊκές κράμπες, κεφαλαλγίες τάσης και μερικές περιπτώσεις αρθρίτιδας.
 3. Ψυχοφυσιολογικές αναπνευστικές διαταραχές [] βρογχικό άσθμα, σύνδρομα υπεραερισμού, λόξιγκας και υποτροπιάζουσα βρογχίτιδα.
 4. Ψυχοφυσιολογικές καρδιαγγειακές διαταραχές [] υπέρταση, παροξυσμική ταχυκαρδία, αγγειακοί σπασμοί, καρδιακές προσβολές και ημικρανίες.
 5. Ψυχοφυσιολογικές αιματικές και λεμφικές διαταραχές [] διαταραχές αίματος και λεμφικά συστήματα.
 6. Ψυχοφυσιολογικές γαστρεντερικές διαταραχές [] πεπτικά έλκη, χρόνια γαστρίτιδα και ευερέθιστο έντερο.
 7. Ψυχοφυσιολογικές ουρογεννητικές διαταραχές [] διαταραχές της έμμηνου ρύσεως και ούρηση.
 8. Ψυχοφυσιολογικές ενδοκρινικές διαταραχές [] υπερθυρεοειδισμός, παχυσαρκία και άλλες ενδοκρινικές διαταραχές, όπου οι συναισθηματικοί παράγοντες έχουν αιτιολογικό ρόλο.
 9. Ψυχοφυσιολογικές διαταραχές των αισθητηρίων οργάνων [] χρόνια επιπεφυκίτιδα, εμβοές
 10. Ψυχοφυσιολογικές διαταραχές άλλων τύπων [] διαταραχές του νευρικού συστήματος στις οποίες συναισθηματικοί παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο – σκλήρυνση κατά πλάκας.

Από την ταξινόμηση αυτή εννοείται ότι ένα ευρύ φάσμα δυσλειτουργιών περιλαμβάνεται στις ψυχοφυσιολογικές διαταραχές στις οποίες οι πιέσεις και οι απαιτήσεις της ζωής παίζουν αιτιολογικό ρόλο.

Στη συνέχεια θα συζητήσουμε μερικές από τις πιο κοινές και γενικά θεωρούμενες ψυχοφυσιολογικές δυσλειτουργίες.

Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Ρευματοειδής αρθρίτιδα...

Σε αυτή την ασθένεια υπάρχει χρόνιος μυϊκός πόνος λόγω της φλεγμονώδους νόσου των αρθρώσεων. Οι αλλεργικοί, ανοσολογικοί, συναισθηματικοί παράγοντες και το ψυχολογικό στρες προδιαθέτουν τους πάσχοντες στη ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Η συμμετοχή του ανοσοποιητικού συστήματος (αυτοάνοσο) παίζει σημαντικό ρόλο στην σωματοποίηση.

Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Πόνος στη μέση (λουμπάγκο)...

Παρόλο που το λουμπάγκο μπορεί να προκύψει εξαιτίας ενός ραγισμένου σπονδυλικού δίσκου ή κάταγμα της ράχης, συγγενή ελαττώματα της κατώτερης σπονδυλικής στήλης, ο μυϊκός σπασμός και πόνος μπορεί να έχουν ψυχοσωματική βάση. Κάποιες έρευνες δείχνουν ότι 95 τοις εκατό των περιπτώσεων αυτών είναι ψυχολογικής προέλευσης.

Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Καρκίνος...

Παρόλο που δεν υπάρχουν ξεκάθαρα διαθέσιμα στοιχεία, πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να συνδέσουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας με επιδεκτικότητα στον καρκίνο και τα συνεχώς αυξανόμενα δεδομένα σχετικά με τις ανοσολογικές πτυχές του καρκίνου υποδηλώνουν ότι η δυνατότητα των ψυχοκοινωνικών επιρροών όπως η συγκίνηση, το άγχος, η κατάθλιψη κλπ. σε σχέση με την ευαισθησία στον καρκίνο δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Καρδιαγγειακές διαταραχές...

Οι καρδιαγγειακές διαταραχές είναι το αποτέλεσμα του συναισθηματικού στρες. Περιλαμβάνουν ασθένειες της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Οι στεφανιαίες καρδιακές παθήσεις και η ιδιοπαθής υπέρταση είναι οι δύο πιο σημαντικές και πιο συχνές καρδιακές παθήσεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής και πολλές ψυχολογικές δυσλειτουργίες. Εκτός αυτού, η ταχυκαρδία και η στηθάγχη ή ο πόνος στην περιοχή της καρδιάς είναι επίσης σημαντικές καρδιαγγειακές διαταραχές που έχουν ψυχοσωματική βάση.

Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Στεφανιαία νόσος...

Η στεφανιαία νόσος (CHD) κατατάσσεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως ως αιτία θανάτου. Μπορεί να αντιπροσωπεύει έως και το 50% των θανάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη χώρα μας. Υπήρχε μια δημοφιλής εντύπωση ότι μόνο οι ηλικιωμένοι πεθαίνουν από καρδιακές παθήσεις. Ωστόσο, τα σημερινά αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι ευθύνεται για 1 στους 4 θανάτους ατόμων ηλικίας μεταξύ 35 και 64 ετών.

Ο Kisker (1972) αναφέρει ότι ένας στους τέσσερις θανάτους μεταξύ των ιατρών στις Η.Π.Α. μεταξύ των ηλικιών 45-65 ετών οφείλεται σε αυτήν την πάθηση. Τα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι περισσότεροι άνδρες πάσχουν από καρδιακές παθήσεις από τις γυναίκες. Όταν ένας θρόμβος αίματος σχηματίζεται μέσα στις στεφανιαίες αρτηρίες, οι μύες της καρδιάς δεν λαμβάνουν σωστή παροχή αίματος και κατά συνέπεια προκαλείται βλάβη στους ιστούς.

Η πήξη του αίματος (θρόμβωση) λαμβάνει χώρα πιο γρήγορα υπό συνθήκες άγχους και υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της πήξης του αίματος και του συναισθηματικού στρες. Επομένως, η συναισθηματική πίεση λέγεται ότι είναι η κύρια αιτία της στεφανιαίας νόσου. Αναφέρεται επίσης ότι η ανησυχία, το άγχος, ο ερεθισμός και ο ενθουσιασμός τείνουν να αυξάνουν την συχνότητα του παλμού της καρδιάς. Έτσι προβάλλεται αντίσταση στη ροή του αίματος και αυξάνεται η πήξη του αίματος προκαλώντας απόφραξη στις καρδιακές αρτηρίες και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.

Ο Macht (1972) διεξήγαγε μια σχετική έρευνα με δότες τραπεζών αίματος για να μελετήσει την επίδραση του συναισθήματος στον χρόνο πήξης του αίματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο χρόνος πήξης αίματος ήταν περισσότερος για την ήρεμη ομάδα και λιγότερος για την ανησυχητική, φοβισμένη και νευρική ομάδα.

Τα ερευνητικά στοιχεία υποστηρίζουν το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση ψυχολογικών παραγόντων στην πρόκληση της CHD. Επίσης, στις μελέτες αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν στην Κορέα για τους τραυματίες Αμερικανούς στρατιωτικούς μέσης ηλικίας 22 ετών, στοιχεία από στεφανιαία νόσο βρέθηκαν στο 77,3% των εξετασμένων καρδιών. Μπορεί να υποτεθεί ότι οι πιέσεις του πολέμου προκάλεσαν ένα τόσο υψηλό ποσοστό στεφανιαίας νόσου.

Ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας επίσης φαίνεται να σχετίζονται με την CHD. Ο Friedman και ο Rosenman (1959) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπήρξε ένα σημαντικό συμπεριφοριστικό πρότυπο το οποίο ονόμασαν «Προσωπικότητα Τύπου Α» που συνδέεται με τη CHD σε άτομα που φαινόταν ότι ζούσαν συνεχώς υπό πίεση χωρίς αναψυχή ή χαλάρωση. Έπρεπε να εργάζονται τις περισσότερες φορές υπό άγχος και ανησυχία.

Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Ιδιοπαθής υπέρταση...

Η υπέρταση ή η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι μια πολύ κοινή ασθένεια της σημερινής ζωής και ειδικότερα στην Ελλάδα των τελευταίων ετών. Εκτιμάται ότι πλήττει ποσοστό περίπου 50 τοις εκατό των ανθρώπων άνω των 40-45 ετών. Στις ΗΠΑ πάνω από 23 εκατομμύρια άτομα υποφέρουν από χρόνια υψηλή αρτηριακή πίεση ή υπέρταση.

Η υπέρταση είναι η πιο σημαντική αιτία εγκεφαλικών επεισοδίων και καρδιαγγειακών παθήσεων που τελικά οδηγούν σε θάνατο. Η καρδιά θεωρείται ότι είναι πιο ευαίσθητη στο συναισθηματικό άγχος. Κατά τη διάρκεια περιόδων άγχους τα αγγεία του σπλαχνικού οργάνου σφίγγονται και μεγαλύτερη ποσότητα αίματος συρρέει στους μύες των άκρων και του κορμού. Συσπώντας τα μικροσκοπικά αγγεία στα σπλαχνικά όργανα και η καρδιά πιέζεται για να εργαστεί σκληρότερα. Όταν η καρδιά χτυπά ταχύτερα, η αρτηριακή πίεση αυξάνεται.

Εάν η συναισθηματική ένταση είναι χρόνια, η αρτηριακή πίεση παραμένει συνεχώς υψηλή οδηγώντας σε εγκεφαλικά επεισόδια και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις. Επίσης σχετίζεται με νεφρική ανεπάρκεια. Όταν τα νεφρά στερούνται αίματος, μια ουσία που ονομάζεται ρενίνη απελευθερώνεται από το νεφρό και αυξάνει την αρτηριακή πίεση. Πριν από την άνοδο της αρτηριακής πίεσης δεν υπάρχει προειδοποιητικό ‘μήνυμα’. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει κούραση, κεφαλαλγία ή ζάλη. Αλλά συνήθως δεν υπάρχει καμία προειδοποίηση.

Αν και η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να οφείλεται και σε άλλους οργανικούς παράγοντες, ο Wolff (1953) και άλλοι ερευνητές έχουν δείξει ότι η χρόνια και συνεχής υπέρταση μπορεί να προκληθεί από σοβαρό συναισθηματικό στρες. Οι μελέτες δείχνουν ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση εντοπίζεται συχνότερα στις αστικές περιοχές, σε περιοχές που υφίστανται ταχείες πολιτισμικές αλλαγές ή κοινωνικοοικονομική κινητικότητα.

Η ψυχαναλυτική εξήγηση της υπέρτασης είναι ότι σε αντίθεση με τους νευρωτικούς οι υπερτασικοί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ψυχολογικές άμυνες και έτσι έχουν πολύ λίγες αποτελεσματικές διεξόδους των επιθετικών παρορμήσεων. Αυτές οι επιθέσεις εκφράζονται μέσω συμπτωμάτων.

Στόχος της Ψυχοφυσιολογικής Προσέγγισης είναι να μειωθεί η συμπαθητική δραστηριότητα, που επιβάλλει παρατεταμένα διαστήματα αυξημένης πίεσης, μέσω της αναθεώρησης της σχέσης με τον Εαυτό.

Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Κεφαλαλγίες...

Οι πονοκέφαλοι δεν είναι ούτε καταστροφικοί ούτε σκοτώνουν. Είναι όμως πολύ συχνοί και επώδυνοι για το θύμα τους και ο πονοκέφαλος είναι μια πολύ κοινή επίθεση, μια ψυχοφυσιολογική εμπειρία. Ο Coleman (1981) υποστηρίζει ότι 9 στους 10 φαίνεται να σχετίζονται με συναισθηματική ένταση. Μεταξύ των ημικρανιών και των πονοκεφάλων τάσης, η ημικρανία είναι πολύ οδυνηρή και απενεργοποιητική.

Ημικρανία:

Ονομάζεται επίσης αγγειακός πονοκέφαλος ο οποίος επαναλαμβάνεται περιοδικά. Η επίπτωσή της είναι υψηλότερη στις γυναίκες. Μια τυπική ημικρανία αφορά μόνο μία πλευρά του κεφαλιού. Ναυτία, έμετος και ευερεθιστότητα συνήθως συμβαίνουν σε σοβαρές επιθέσεις.

Οι προσωρινές διαταραχές της όρασης προχωρούν στον πονοκέφαλο. Επίσης βιώνουν ζάλη, εφίδρωση και άλλες αγγειοκινητικές διαταραχές. Ο πόνος υποχωρεί όταν η εργοταμίνη χορηγείται νωρίς στην επίθεση. Η διάρκεια του επεισοδίου ποικίλλει από άτομο σε άτομο, αλλά συνήθως η διάρκειά του είναι δύο έως οκτώ ώρες.

Αιτίες:
Έχουν παραχθεί σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την εμπλοκή ψυχολογικών παραγόντων στην αιτιώδη κατάσταση των πονοκεφάλων της ημικρανίας. Όπως αναφέρθηκε από τους Duke και Nowicki (1979), ο Kolb (1963) και ο Selinsky (1939) περιέγραψαν ένα χαρακτηριστικό ‘θύμα’ της ημικρανιακής κεφαλαλγίας ως μια τεταμένη, άκαμπτη προσωπικότητα που διατηρεί μια αποθήκη εμφιαλωμένων δυσαρεσκειών και μνησικακιών που δεν μπορούν ούτε να εκφραστούν ούτε να απελευθερωθούν. Οι ασθενείς επίσης αναφέρουν πως νιώθουν ότι είναι σε μια συναισθηματικά αγχωτική κατάσταση και αισθάνονται μεγάλη ποσότητα οργής.

Οι Henryk-Gutt και Rees (1973) υποστηρίζουν την παραπάνω άποψη ενημερώνοντας ότι οι πάσχοντες από ημικρανία είχαν περισσότερα συμπτώματα συναισθηματικής δυσφορίας από τους ελέγχους, αν και δεν διέφεραν στις πραγματικές πιέσεις της ζωής. Οι Duke και Nowicki (1979) καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα: “Παρόλο που δεν υπάρχουν πολλές διαφωνίες για το συμπέρασμα ότι οι ψυχολογικές πιέσεις είναι σημαντικοί εκλητικοί παράγοντες της ημικρανίας, τα άτομα με ημικρανία φαίνεται να έχουν προδιάθεση σε περιστασιακούς και όχι περιβαλλοντικούς παράγοντες στο να βιώνουν μεγαλύτερη αντίδραση στο την ίδια ποσότητα του στρες από εκείνους που δεν έχουν ημικρανία.”

Η χορήγηση τρυγικής εργοταμίνης θεωρείται ότι είναι από τς πιο αποτελεσματικές ψυχο-φυσιολογικές θεραπείες. Σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν δοκιμές με χορήγηση ορισμένων ναρκωτικών ουσιών για την πρόληψη ή/και αντιμετώπιση των πονοκεφάλων. Αλλά οι επικίνδυνες παρενέργειες των ναρκωτικών ουσιών (για την αντιμετώπιση κυρίως της ημικρανίας) και ο κίνδυνος εθισμού απέτρεψαν σε μεγάλο βαθμό την εφαρμογή τους.

Η θερμογραφική Βιοανάδραση όπως επίσης και η BVP (Bloo Volume Pulse) Βιοανάδραση βοηθούν αποτελεσματικά στην πρόληψη της ημικρανίας καθώς εκπαιδεύουν στην εθελοντική αγγειοδιαστολή των περιφερικών αγγείων.

Κεφαλαλγίες τάσης:

Η πλειοψηφία των συνηθισμένων πονοκεφάλων είναι γνωστοί ως κεφαλαλγίες τάσης ή μυικής έντασης που περιλαμβάνουν άγχος καθώς και αγγειακά φαινόμενα. Λόγω συναισθηματικών παραγόντων σφίγγουν οι κρανιακοί μύες και αυτές οι συσπάσεις τελικά οδηγούν στην γνωστή κεφαλαλγία τάσης.

Θεραπεία:
Οι θεραπείες της κεφαλαλγίας τάσης και της ημικρανίας μπορούν να είναι τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές. Ανάμεσα στις αποτελεσματικές σωματικές θεραπείες, τα ηρεμιστικά, τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, η απευαισθητοποίηση ισταμίνης, η χειρουργική επέμβαση και οι ειδικές διατροφές είναι αξιοσημείωτες.

Είναι πολύ πιο απλή και εύκολη η θεραπεία της κεφαλαλγίας τάσης σε σύγκριση με της ημικρανίας. Οι τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς υπήρξαν μεγάλο φαβορί για τη θεραπεία της κεφαλαλγίας, όπως υποστηρίζονται από τη μελέτη του Μίτσελ και του Μίτσελ (1973). Σήμερα, οι μέθοδοι βιοανάδρασης (biofeedback) σε συνδυασμό με ψυχοφυσιολογικές και συμπεριφοριστικές τεχνικές χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία στη θεραπεία των πονοκεφάλων (κυρίως της θερμογραφικής βιοανάδρασης για την ημικρανία και της ηλεκτρομυογραφικής βιοανάδρασης για την κεφαλαλγία τάσης).

Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Άσθμα...

Το άσθμα είναι μια αρκετά κοινή πάθηση όπως η κεφαλαλγία τάσης και η ημικρανία. Όταν οι αεραγωγοί ‘περιορίζονται’ (στένωση) δημιουργούν δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια) και εμφανίζεται η ασθματική κρίση. Μια σοβαρή κρίση άσθματος κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ καθώς παλεύει για αέρα και υποφέρει από σπασμικό βήχα.

Ο Coleman (1981) αναφέρει ότι η πραγματική επίπτωση του άσθματος δεν είναι γνωστή. Μεταξύ των διαφόρων τύπων άσθματος, αυτό που φαίνεται να είναι εγγενές αυξάνεται από συναισθηματικά ερεθίσματα. Εμφανίζεται τόσο στην παιδική ηλικία όσο και στη μετέπειτα ζωή.

Η περίπτωση νεαρής παντρεμένης γυναίκας, που αναφέρθηκε από τον Knapp (1969), που υπέφερε από σοβαρές ασθματικές κρίσεις, έδειξε ότι δεν ήταν ευαίσθητη σε συγκεκριμένα αλλεργιογόνα αλλά μάλλον σχετίζονταν άμεσα με τη δυσκολία χειρισμού της επιθετικότητας και του θυμού που προέρχονταν από τις διαπροσωπικές της σχέσεις.

Προτείνεται λοιπόν ότι ορισμένα είδη άσθματος συνδέονται με συναισθηματικό στρες και επομένως κατηγοριοποιούνται ως ψυχοφυσιολογική διαταραχή. Για τη θεραπεία του άσθματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ψυχοθεραπεία αν και οι Kelley και Zeller (1969) θεωρούν ότι η ψυχοθεραπεία εάν δεν προσφερθεί από έμπειρο και καλά εκπαιδευμένο θεραπευτή δεν είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας του άσθματος.

Οι Phillip, Wilde and Day (1971) θεωρούν ότι ο υπνωτισμός και η υποβολή μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικοί για εκείνους τους ασθματικούς ασθενείς που έχουν ψυχολογική αιτία για τις κρίσεις τους. Η εκπαίδευση με τεχνικές χαλάρωσης επίσης θεωρείται χρήσιμη (Kotses, Glaus, Crawford και Scherr (1976)).

Ο Peshkin υπέθεσε μια ελαττωματική σχέση γονέα-παιδιού ως αιτία του άσθματος και γι’ αυτό μετέφερε τα παιδιά από το σπίτι τους σε μια προσεκτικά εποπτευόμενη θεραπεία Milieu (εποπτευόμενου περιβάλλοντος). Διαπίστωσε ότι το 99% των παιδιών με άσθμα ανταποκρίθηκαν θετικά σε αυτό.

Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Έκζεμα...

Σύμφωνα με τον Coleman (1981) το έκζεμα είναι μια επιφανειακή φλεγμονή του δέρματος που χαρακτηρίζεται από ερυθρότητα, φαγούρα, σπυράκια και σχηματισμό κρούστας. Καθώς το δέρμα είναι πλούσια τροφοδοτημένο από αιμοφόρα αγγεία, είναι ένας εξαιρετικά ευαίσθητος δείκτης συναισθηματικών καταστάσεων.

Όταν το άτομο θυμώνει, φοβάται ή λυπάται ή χαίρεται αντανακλάται στο δέρμα του. Έχει παρατηρηθεί από παλιά ότι το σοβαρό άγχος και η συναισθηματική δυσφορία αναπτύσσουν κάποιο είδος ψυχοσωματικής αντίδρασης στο δέρμα, όπως ένα εξάνθημα.

Μια μελέτη του Brown (1972) σχετικά με τη σχέση μεταξύ συναισθηματικού στρες και έκζεμα, έδειξε ότι οι ασθενείς με έκζεμα περιγράφουν τον εαυτό τους ως να καταπιέζουν το συναισθηματικό τους πρόβλημα ώστε να «αισθάνονται απογοητευμένοι και ανίκανοι να κάνουν τίποτα γι’ αυτό». Ο Brown ανέφερε επίσης μεγάλη συχνότητα συζυγικών προβλημάτων στους ασθενείς με έκζεμα, όπως εμπειρίες χωρισμού και διαζυγίου. Υπάρχουν επίσης αναφορές που αποδεικνύουν ότι οι εκζεματικές αντιδράσεις που σχετίζονται με το συναισθηματικό στρες ηρεμούν / καθαρίζουν όταν ανακουφίζεται η συναισθηματική πίεση.

Η σημασία του εκζέματος ως ψυχοσωματικής διαταραχής είναι κατανοητή όταν οι Shelley και Edson (1973) σχολιάζουν ότι το έκζεμα δεν μπορεί να πάρει τη ζωή ενός ατόμου, αλλά θα μπορούσε να πάρει την απόλαυση της ζωής του.

Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Πεπτικά έλκη...

Το γαστρεντερικό σύστημα είναι ένα κοινό μονοπάτι έκφρασης του ανθρώπινου συναισθήματος… Το πεπτικό έλκος είναι μια μορφή γαστρεντερικής διαταραχής που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στον δυτικό κόσμο κατά το πρώτο μέρος του 19ου αιώνα. Η επίπτωση του έλκους είναι 2 ή 3 φορές μεγαλύτερη στους άνδρες από ότι τις γυναίκες.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι περίπου το 7 έως 10 τοις εκατό των ενηλίκων θα αναπτύξουν έλκος μια κάποια στιγμή στη ζωή τους. Ο πόνος έρχεται με τη λήψη τροφής και μπορεί να μειωθεί μόνο με τη λήψη φαγητού. Η ναυτία και ο εμετός μπορεί να συνοδεύουν τον πόνο. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει αιμορραγία. Θεωρείται ότι τα σωματικά συμπτώματα είναι συνάρτηση οργανικών και συναισθηματικών παραγόντων.

Αν και υπάρχουν πολλές οργανικές αιτίες έλκους, η χρόνια καταπιεσμένη επιθετικότητα, η ανησυχία και το άγχος, η συνεχής δυσαρέσκεια και η αγωνία και άλλες αγχωτικές καταστάσεις, διεγείρουν τη ροή των οξέων του στομάχου, πέραν από ό,τι χρειάζεται για την πέψη. Έτσι, η υπερβολική ροή οξέος που περιέχεται στους πεπτικούς χυμούς του στομάχου, που είναι γνωστές ως γαστρικές εκκρίσεις, καταστρέφει την επένδυση του στομάχου που ονομάζεται δωδεκαδάκτυλο και αφήνει έναν τραύμα σαν κρατήρα. Αυτό ονομάζεται έλκος.

Η κλασική μελέτη από τους Wolff και Wolff (1947) μαζί με μια σειρά από περαιτέρω μελέτες υποστηρίζουν τη σημασία της καταπιεσμένης επιθετικότητας και άλλων πιεστικών εμπειριών στην παθογένεση του πεπτικού έλκους. Η παρατεταμένη συναισθηματική ένταση και η έλλειψη έκφρασης των αρνητικών συναισθημάτων επιδεινώνουν περαιτέρω την έκκριση πεπτικού οξέος που ονομάζεται πεψίνη, γεγονός που επιδεινώνει την καταστροφή του επενδυτικού ιστού της στομαχικής κοιλότητας.

Το πεπτικό έλκος έχει δύο τύπους εξηγήσεων, σωματικών και ψυχολογικών. Σύμφωνα με τον Duke και Nowicki (1979) η φυσιολογική (σωματική) θεωρία αντιστέκεται στο ρόλο των συγκρούσεων και του άγχους στην ανάπτυξη των ερεθισμών της επένδυσης του στομάχου. Οι φυσιολογικοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια φυσιολογική κατάσταση – σε μερικούς ανθρώπους που τους προδιαθέτει να αναπτύξουν έλκος κάτω από συνεχή ανησυχία και συναισθηματική ένταση.

Μελέτες που διεξάγονται σε ζώα και ανθρώπους αποκαλύπτουν περαιτέρω ότι ορισμένα συγκεκριμένα είδη συναισθημάτων μπορεί να σχετίζονται με την παραγωγή του έλκους. Η άποψη ότι κυρίως εκκρίσεις γαστρικού οξέος που παράγεται από θυμό υποστηρίζει την άποψη των ψυχαναλυτικών θεωρητικών όπως του Alexander (1952) για τα αίτια του πεπτικού έλκους.

Σε μία πειραματική μελέτη των Brady et al. (1958, 1970) σε πιθήκους στο Στρατιωτικό Ινστιτούτο Έρευνας Walter Reed, U.S.A., αποδείχθηκε η σχέση του στρες με την ανάπτυξη του έλκους. Στο πείραμά του, ο πίθηκος κάτω από συνθήκες πίεσης (μαθαίνοντας να πατάει ένα μοχλό τουλάχιστον για κάθε 20 σπόρους ώστε να αποφεύγεται το ηλεκτροσόκ στον εαυτό του και σε έναν πίθηκο ελέγχου) ανέπτυξε έλκος ενώ ο πίθηκος ελέγχου που δεν είχε καμία ευθύνη να αποφύγει το σοκ δεν εμφάνισε κανένα έλκος. Μαθαίνοντας να διαχειριζόμαστε το στρες πιο αποτελεσματικά, το ψυχολογικό πρόβλημα του πεπτικού έλκους μπορεί να λυθεί.

Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Κολίτιδα...

Πρόκειται για μια πολύ οδυνηρή γαστρεντερική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από συμπτώματα φλεγμονής του παχέος εντέρου, σοβαρούς σπασμούς και διάρροια μαζί με δυσκοιλιότητα, πόνο στην κάτω κοιλιακή χώρα και αιμορραγία. Υπάρχουν δύο είδη κολίτιδας, όπως η κολίτιδα του βλεννογόνου και η ελκώδης κολίτιδα.

Στην πρώτη, η βλεννώδης επένδυση του παχέος εντέρου διαλύεται και μπορεί να απεκκριθεί στα κόπρανα. Κατά συνέπεια, έχουμε πόνους κάθε φορά ενώ τρώμε ή εκκενώνουμε. Σε περίπτωση ελκώδους κολίτιδας, στην βλεννογόνο του παχέος εντέρου, αναπτύσσεται έλκος που οδηγεί σε αιμορραγία. Πλήττει όλες τις ηλικίες και αφού εμφανιστεί μπορεί να γίνει χρόνιο.

Η κολίτιδα λέγεται ότι είναι ψυχοφυσιολογική καθώς έχει βρεθεί μια πολύ στενή θετική συσχέτιση μεταξύ κολίτιδας και συναισθηματικού στρες. Έχει περαιτέρω παρατηρηθεί ότι όταν ένα άτομο βιώνει συγκεκριμένες συναισθηματικές πιέσεις, όπως θάνατο δημοφιλούς προσώπου, αποτυχία σε κάποια εξέταση ή ανεργία, τα συμπτώματα της ελκώδους κολίτιδας επιδεινώνονται.

Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος...

Διαταραχές της λειτουργίας του ουροποιητικού συστήματος λόγω συναισθηματικών συγκρούσεων εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Ως παρατήρηση, πρέπει να ειπωθεί πως η εμπειρία και πολλές μελέτες δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται για συχνή ούρηση και άλλα ουρολογικά προβλήματα αν και δεν υπάρχει πραγματική οργανική παθολογία. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να σχετίζονται με την λειτουργία των ανησυχιών, των εντάσεων και των συναισθηματικών πιέσεων.

Παρομοίως, και η συγκράτηση ούρων σε πολλές περιπτώσεις συσχετίζεται με τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου. Έχει βρεθεί ότι η λειτουργία της ουροδόχου κύστης ορισμένων ατόμων αναστέλλεται υπό ορισμένες ασυνήθεις καταστάσεις, το βρέξιμο του κρεβατιού ή βραδινή ενούρηση, μια κοινή διαταραχή συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία είναι μια πολύ κοινή διαταραχή του ουροποιητικού συστήματος. Οι χρόνιες εσωτερικές συγκρούσεις στο παιδί λένε οι ψυχαναλυτικοί ότι είναι η αιτία της (δείτε όμως εδώ αν θέλετε να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται…). Ομοίως, κατά τη διάρκεια πολέμων έχει σημειωθεί ότι η βραδινή ενούρηση είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα μεταξύ των ανδρών στα στρατολογικά κέντρα.

Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Διαταραχές της έμμηνου ρύσης:...

Μία διαταραχή έμμηνου ρύσεως ονομάζεται ψυχοφυσιολογική όταν σχετίζεται με συναισθηματικό στρες. Η εμφάνιση της εμμηνόρροιας είναι συνήθως χρωματισμένη με συγκίνηση. Πριν από την έναρξη της έμμηνου ρύσης, η έκκριση από τους ενδοκρινείς αδένες επιφέρει μερικές φυσιολογικές αλλαγές που κάνουν την εμμηνόρροια επώδυνη.

Ωστόσο, η προεμμηνορροϊκή ένταση προκαλεί ανησυχία, κατάθλιψη, άγχος και το άτομο γίνεται διάχυτο και ανήσυχο. Δείχνει ευερεθιστότητα και ενόχληση με μικροπράγματα. Έχει αναφερθεί από τον Shanmugam (1981) ότι κάποιες γυναίκες διαπράττουν ακόμη και εγκλήματα κατά τη διάρκεια της έμμηνου ρύσης, αν και αυτή η άποψη δεν φαίνεται να βασίζεται σε εμπειρικές αποδείξεις. Οι καταστάσεις άγχους όπως το συναισθηματικό σοκ, το διαζύγιο, η σεξουαλική σύγκρουση, ο θάνατος συγγενικού προσώπου μειώνουν μερικές φορές ή διακόπτουν εντελώς την έμμηνο ρύση, μια κατάσταση που είναι γνωστή ως αμηνόρροια.

Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Διαταραχή της σεξουαλικής λειτουργίας...

Το υπερβολικό αίσθημα ενοχής, η νοσοφοβία, η εχθρότητα προς τα μέλη του αντίθετου φύλου, το μίσος και άλλα παρόμοια μπορεί να προκαλέσουν μια σειρά προβλημάτων στη σεξουαλική σχέση και την συζυγική ζωή. Μεταξύ αυτών η ανικανότητα στην περίπτωση των ανδρών και η ψυχρότητα στην περίπτωση των γυναικών είναι οι δύο συχνότερες ψυχοφυσιολογικές διαταραχές που σχετίζονται με ψυχολογικές αιτίες.

Στην ανικανότητα, ο άνδρας δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τη σεξουαλική πράξη, ούτε είναι σε θέση να βιώσει ευχαρίστηση και ικανοποίηση από αυτήν. Η ψυχρότητα στην περίπτωση των γυναικών μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έλλειψη σεξουαλικής ευχαρίστησης και μειωμένης επιθυμίας για σεξ, πίσω από την οποία συνήθως δεν υπάρχει οργανική βάση.