Ανάδραση > Ψυχοφυσιολογικές διαταραχές > Κεφαλαλγίες – Κροταφογναθικό > Ψυχοφυσιολογική προσέγγιση και αντιμετώπιση της Κεφαλαλγίας Τύπου Τάσης

Ψυχοφυσιολογική προσέγγιση και αντιμετώπιση της Κεφαλαλγίας Τύπου Τάσης

Κατεβάστε το άρθρο

psychophysiological_approach_and_management_of_tension_type_headaches