Ανάδραση > Ψυχοφυσιολογικές διαταραχές > Στρες Ψυχοσωματικά Χαλάρωση: Δημοσιεύσεις

Στρες Ψυχοσωματικά Χαλάρωση: Δημοσιεύσεις

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται μια σειρά από άρθρα, εργασίες και έρευνες που αφορούν στο στρες, στα ψυχοσωματικά προβλήματα (ψυχοφυσιολογικές διαταραχές) και στη χαλάρωση. Εάν το άρθρο είναι δημοσιευμένο σε κάποιο περιοδικό, βιβλίο ή στο διαδίκτυο, πριν από τον τίτλο του αναφέρεται η πλήρης βιβλιογραφική αναφορά του.